A jogszabály mai napon ( 2024.04.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1726/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a premontrei rend alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról

A Kormány

1. üdvözli a premontrei rend alapításának 2021-ben ünnepelendő 900 éves évfordulóját;

2. támogatja a szerzetesrend évfordulóhoz kapcsolódó, 1. mellékletben foglalt fejlesztési terveinek megvalósítását;

3. rögzíti, hogy a 2017. évre vonatkozóan az 1. mellékletben foglalt célok megvalósításához 1 235 100 000 forint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben már rendelkezésre áll;

4. rögzíti, hogy a 2018. évre vonatkozóan az 1. mellékletben foglalt célok megvalósításához 3 508 100 000 forint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben már rendelkezésre áll;

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - a 2019. évre gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósítása érdekében 3 217 070 000 forint forrás rendelkezésre állásáról Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. évi központi költségvetés tervezése során

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - a 2020. évre gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósítása érdekében 1 740 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. évi központi költségvetés tervezése során

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. mellékletben szereplő 2018. éven túli beruházások áttekintése érdekében munkabizottságot hozzon létre az érintett miniszterek és a premontrei rend bevonásával;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a földművelésügyi miniszter bevonásával - a Gödöllői Premontrei Perjelség hitéleti és oktatási feladatainak elősegítése érdekében - vizsgálja meg a Gödöllő 4948/4, 4949, 4951/12, 4951/2, 4951/4, 4951/6, 4939, 4938, 4951/8, 4953/2, 4954/2, 4950 helyrajzi számokon felvett, a Magyar Állam tulajdonát képező, a Szent István Egyetem vagyonkezelésében lévő területeknek a Gödöllői Premontrei Perjelség részére történő ingyenes tulajdonba adásának lehetőségét, és készítsen előterjesztést a Kormány részére az átadásra javasolt ingatlanokról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. október 31.

1. melléklet az 1726/2017. (X. 10.) Korm. határozathoz


Projektek

Kedvezményezett
Támogatás 2017
(Ft)
Támogatás 2018
(Ft)
Támogatás 2019
(Ft)
Támogatás 2020
(Ft)
Támogatás összesen
(Ft)
a. Évforduló közvetlen költségei Gödöllői Premontrei
Perjelség
50 000 000 80 000 000 80 000 000 40 000 000 250 000 000
b. IV. Károly emlékkápolna létrehozása Mindszenty-
emléktáblával
Premontrei Rendi Szent Mihály Apátság/
St. Michael’s Abbey
10 000 000 10 000 000
c. Templomépítés
Gödöllőn
Gödöllői Premontrei
Perjelség
185 100 000 800 000 000 710 000 000 1 695 100 000
d. Területi igények fejlesztéshez Gödöllői Premontrei
Perjelség
50 000 000 300 000 000 350 000 000
e. Oktatási intézmények fejlesztése Gödöllői Premontrei
Perjelség
200 000 000 300 000 000 25 570 000 525 570 000
f. Zichy-kastély befejezési munkái Gödöllői Premontrei
Perjelség
540 000 000 1 100 000 000 1 640 000 000
g. Nővérek rendházának felújítása, bővítése Premontrei Női
Kanonokrend
100 000 000 408 100 000 161 500 000 669 600 000
h. Csornai apátság bővítése Csornai Premontrei
Prépostság
430 000 000 570 000 000 1 200 000 000 2 200 000 000
i. Keszthelyi iskola bővítése Csornai Premontrei
Prépostság
430 000 000 70 000 000 500 000 000
j. Türjei beruházás befejezése Csornai Premontrei
Prépostság
500 000 000 500 000 000 500 000 000 1 500 000 000
k. Nagyváradi rendházépítés, ingatlanvásárlás Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság 100 000 000 260 000 000 360 000 000
Összesen a-k. 1 235 100 000 3 508 100 000 3 217 070 000 1 740 000 000 9 700 270 000