Hatály: közlönyállapot (2017.X.10.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

1738/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú („HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű” című) nagyprojekt-javaslattal összefüggő egyes intézkedésekről

1. A Kormány

a) egyetért a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú, „HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű” című nagyprojekt-javaslattal (a továbbiakban: nagyprojekt-javaslat) összefüggésben támogatási szerződés 1. melléklet szerinti támogatással történő megkötésével,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. október 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy terjesszen a Kormány elé a nagyprojekt a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 56. § (4) bekezdése szerinti megvalósítása megkezdésének jóváhagyására irányuló javaslatot.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a Korm. rendelet 56/C. §-a szerinti szerződés módosítását megelőzően, legkésőbb 2018. június 30-ig

2. A 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat

a) A:7 mezőjében a „-” szövegrész helyébe a „KEHOP-2.3.0-16-2017-00001” szöveg,

b) E:7 mezőjében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg

lép.

1. melléklet az 1738/2017. (X. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E
1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt támogatása
(Ft)
Projekt rövid bemutatása
2. KEHOP-2.3.0-
16-2017-00001
HUHA II.
Új Hulladék-
hasznosító és Iszapégető Erőmű
Budapest Főváros Önkormányzata az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint
a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
50 000 000 000 A projekt fő célkitűzése a főváros szennyvíztisztító telepein keletkező szennyvíziszap hasznosításának megoldása, ezzel a szennyvíziszap országos hasznosítási arányának növelése energetikai hasznosítással.

  Vissza az oldal tetejére