A jogszabály mai napon ( 2022.07.02. ) hatályos állapota.

 

1787/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány a fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a szükséges intézkedések végrehajtására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2020. január 1.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évi Éves Fejlesztési Keretében nevesített HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű esetében elsődlegesen a szennyvíziszap és hulladék együttégetéssel történő kezelésének megvalósítása, másodlagosan az erőmű távhőrendszerhez csatlakozása érdekében a projekt kidolgozásához a Budapest Főváros Önkormányzatával történő egyeztetések lefolytatására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az igazságügyi miniszter bevonásával vizsgálja felül az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendeletet, a közösségi jog által megállapított, jogilag kötelező ártalmatlanítási vagy újrafeldolgozási követelmények végrehajtásának biztosítása érdekében, figyelemmel arra, hogy a közelség elve alapján a hazai hulladékok kezelése hazai erőművekben történjen;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2018. február 28.

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a földművelésügyi miniszter bevonásával készítse elő az alternatív tüzelőanyagoknak a hulladékstátuszból történő kikerüléséhez szükséges jogszabálytervezetet;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2018. március 31.

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával alakítsa ki az energetikailag hasznosítható hulladékok szállításának logisztikai rendszerét, valamint a hazai égetőkapacitások kihasználása érdekében kezdje meg a tárgyalásokat a hazai meglévő égetőművekkel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. február 28.

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a földművelésügyi miniszter bevonásával az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékból kinyerhető égethető frakció hasznosítását a távhőfejlesztésekkel szinergiában alakítsa ki, azok közösségi finanszírozására lehetőség szerint adjon megoldást, valamint vizsgálja meg az elkülönítetten gyűjthető, kezelhető zöldhulladékok mennyisége növelésének lehetőségét;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: folyamatos

7. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával a vegyes hulladék kezeléséből származó nagy mennyiségű biológiai frakció hasznosítása érdekében a rekultivációs projektek során történő felhasználást segítse elő;

Felelős: földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program rendelkezésre álló forrásainak terhére gondoskodjon a hulladékokból előállított alternatív tüzelőanyagok hőbontását végző térségi energetikai hasznosító létesítmények megvalósításához szükséges forrásigény biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. november 30.

9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék válogatására és anyagában történő hasznosítására csak az uniós irányelvekben meghatározott célkitűzéseknek eléréséhez szükséges mértékben kerüljön sor, ennek érdekében a kiépített válogatóművek működtetése indokolt.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos


  Vissza az oldal tetejére