Hatály: közlönyállapot (2017.XII.8.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról

A Kormány

1. elfogadja a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiát (2017-2023) (a továbbiakban: stratégia);

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti alaptanterv megújítására irányuló egységes, tudományosan megalapozott szakmai javaslat kidolgozása során vegye figyelembe a stratégia céljait, és a Nemzeti alaptantervből levezetendő tantervek koherens és korszerű rendszerében úgy érvényesítse azokat, hogy a tanulók életkorának és előzetes tudásának megfelelő, használható gazdasági és pénzügyi tudást adó oktatás valósuljon meg és váljon általánossá;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. augusztus 31.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) azon célkitűzésének megvalósítása érdekében, amely alapján a készpénzkímélő fizetési eszközök használata a magyar lakosság körében érje el az európai uniós átlagot, az MNB elnökének felkérésével készítsen többéves cselekvési tervet az ehhez szükséges, egymást követő intézkedések kijelölésével;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - a nemzetgazdasági miniszter bevonásával - a Központi Statisztikai Hivatal elnökének felkérésével gondoskodjon arról, hogy 2018-tól rendelkezésre álljanak a stratégia megvalósításának mérésére szolgáló, a pénzügyi tudatosság szempontjából releváns indikátorok;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az MNB elnökének felkérésével, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az emberi erőforrások minisztere, valamint a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával gondoskodjon a stratégia első kétéves cselekvési tervének részletes kidolgozásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: 2017. december 15.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával szervezzen a stratégiához kapcsolódó médiakampányt annak biztosítására, hogy a társadalmi célú, a pénzügyi tudatosság erősítését célzó hirdetések a lakosság széles köréhez eljussanak.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2018. január 31.


  Vissza az oldal tetejére