Hatály: közlönyállapot (2017.XII.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

1952/2017. (XII. 13.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatás 2018. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról

1. A Kormány a közfoglalkoztatás 2018. évi céljaiként

a) az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének ösztönzését;

b) a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletének rugalmas módon történő kiszolgálását;

c) a Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség biztosítását az alacsony iskolai végzettségű és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők számára;

d) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, az elismert menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű álláskeresők, továbbá a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által működtetett „Határozott idejű bérleti szerződés” programban részt vevő álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését, figyelembe véve az álláskeresők ügyfélkategorizálási rendszerben történt besorolását;

e) a közfoglalkoztatással érintettek, különösen a c) pontban meghatározott célcsoportok - azon belül is kiemelten a hátrányos helyzetű, 16-18 év közötti korosztály - munkaerőpiaci (re)integrációjához leginkább szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél szélesebb körben való hozzáférését;

f) az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő programok támogatását;

g) a természeti és épített környezet védelmét, a kulturális örökség elemeinek megóvását, a gondozatlan sírkertek rekonstrukciójának elősegítését, továbbá a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartását, karbantartását;

h) a helyben megtermelt termények felhasználásával a közétkeztetés minőségének javítását, e tekintetben az önellátó, önfenntartó települések kialakítását;

i) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a lakónépesség komfortérzetének javítása érdekében a rendezett közösségi terek kialakítását, e szervezetek által kezdeményezett, településfejlesztéshez, szociális ellátáshoz kapcsolódó kezdeményezések támogatását a közfoglalkoztatás biztosításával, helyi szociális igényekhez kapcsolódó fejlesztések támogatásával;

j) a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan termelhető, a helyi közintézmények közétkeztetési igényeit kiszolgáló mezőgazdasági termékekre épülő, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, a korábbi években a közfoglalkoztatás keretében megvalósított fejlesztések fenntartását, szükség esetén fejlesztését;

k) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését;

l) a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elősegítését;

m) a területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak bevonását;

n) a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami tulajdonban lévő területek tisztántartását;

o) a bel- és külterületi közutak, önkormányzati kerékpárutak karbantartását és tisztántartását;

p) a parlagfű elleni védekezés megvalósítását az állami és önkormányzati fenntartású földterületeken;

q) a területi munkaerőpiaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett jövedelem által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének javítását;

r) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését, valamint a szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését;

s) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését

határozza meg.

2. A Kormány a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt településeknek minősíti a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő településeket, valamint a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. és 6. mellékletében szereplő, továbbá a regionális szempontból kedvezményezett járások településeit.

3. A Kormány egyetért azzal, hogy 2018. évi járási startmunka mintaprogramokat a mezőgazdasági munkákhoz, a vegetációs időszakhoz igazítva március hónapban el kell indítani, és a folyamatos működtetést a közfoglalkoztatói igényeknek megfelelően, de legfeljebb 12 hónapon keresztül biztosítani kell.

4. Hatályát veszti az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a) 1. pont e) alpontja;

b) 16. pontja;

c) 17. pontja.

5. Ez a határozat 2018. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére