Hatály: közlönyállapot (2017.XII.19.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1996/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról, valamint e nagyprojektekkel és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásából támogatott projektekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy a földművelésügyi miniszterrel együttműködve nyújtson be jelentést a Kormány részére a KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú, „Tisza Hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” nagyprojekt megvalósítása és üzemeltetése során a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi és pénzügyi kötelezettségeiről a saját vagyonkezelésében lévő terület vonatkozásában.

Felelős: belügyminiszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: a vonatkozó környezetvédelmi engedély jogerőre emelkedését követő hatvan napon belül

2. A 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat] a következő 2/A. ponttal egészül ki:

(A Kormány)

„2/A. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltaktól eltérően az IKOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú, „M30 Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása - 1. nagyprojekt rész” című nagyprojekt kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás a kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott műszaki tervdokumentáció hiányában is megindítható és lefolytatható legyen,”

3. Az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

4. Az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat 7. pontjában a „D-J oszlopa” szövegrész helyébe a „D-I oszlopa” szöveg lép.

5. A Százhalombatta-Pusztaszabolcs közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével és a Budapest-Hatvan közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével kapcsolatos projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1557/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. pont d) alpontjában a „H oszlopában” szövegrész helyébe a „P oszlopában” szöveg lép.

1. melléklet az 1996/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

1. melléklet az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I
1. Projekt azonosító
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő
neve
Ütemezés
2. száma Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Nagyprojektként történő jóváhagyásra irányuló kérelem elkészítése Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás tervezett megkezdése Kivitelezés megkezdése Benyújtás független minőségellenőrzésre Benyújtás az Európai Bizottsághoz jóváhagyás céljából
3. KEHOP-
1.3.0-15-
2016-
00012
Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja Országos Vízügyi
Főigazgatóság és
az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma
2017. október 16. 2018. március 31. - 2017. december 31. 2018. június 30. 2018. december 31.
4. KEHOP-
1.4.0-15-
2016-
00011
VTT (Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése) Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma
2017. december 31. 2018. március 31. 2017. december 31. 2018. június 30. 2018. szeptember 30. 2019. március 31.
5. KEHOP-
1.4.0-15-
2016-
00017
Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása
a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon
Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma
- 2017. október 30. - - 2018. február 28. 2018. június 30.
6. KEHOP-
2.1.5-16-
2017-
00001
Fővárosi Ivóvízminőség-javító Projekt Budapest Főváros Önkormányzata és NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma - 2018. március 31. 2018. szeptember 30. 2019. március 31. 2018. június 30. 2018. december 31.
7. KEHOP-
2.3.0-16-
2017-
00001
Budapesti szennyvíziszapok energetikai hasznosítása / HUHA (hulladék hasznosító) II. Budapest Főváros Önkormányzata és NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma 2018. június 30. 2018. június 30. 2018. december 31. 2019. június 30. 2018. szeptember 30. 2019. március 31.
8. IKOP-2.1.0-
15-2016-
00008
Szántód-Kőröshegy-
Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) - - - - 2017. december 31. 2018. március 31.
9. IKOP-1.1.0-
15-2016-
00003
M30 Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása - 1. nagyprojekt rész NIF Zrt. - - - 2017. november 30. - 2018. június 30.
10. IKOP-1.1.0-
15-2016-
00004
M30 Tornyosnémeti-országhatár megvalósítása - 2. nagyprojekt rész NIF Zrt. - - - - - 2018. június 30.
11. IKOP-1.1.0-
15-2016-
00006
8. sz. főút Várpalota I. szakasz
23+900-29+700 km szelvények közötti szakasz tervezése és kivitelezése - 1. nagyprojekt rész
NIF Zrt. - - - - - 2017. október 30.
12. IKOP-1.1.0-
15-2016-
00007
8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz építése - szakaszolt projekt - 2. nagyprojekt rész NIF Zrt. - - - - - 2017. október 30.
13. IKOP-1.1.0-
15-2016-
00015
8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont
(29+700-33+100 kmsz. között) kivitelezése - 3. nagyprojekt rész
NIF Zrt. - - - - - 2017. október 30.
14. IKOP-1.1.0-
15-2016-
00010
M35 autópálya 4. sz. főút - 481. sz. főút közötti szakasz és
481. sz. főút - Berettyóújfalu közötti szakasz, valamint a 481. sz. főút megvalósítása
NIF Zrt. - - - - - 2018. szeptember 30.
15. IKOP-1.1.0-
15-2016-
00018
M4 Berettyóújfalu-Nagykereki (országhatár) közötti szakasz megvalósítása NIF Zrt. 2017. november 30. 2017. november 30. - - - 2018. szeptember 30.
16. IKOP-3.1.0-
15-2016-
00006
Rákosrendező-Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése - 1. rész NIF Zrt. - - - - 2017. december 31. 2018. március 31.
17. IKOP-3.2.0-
15-2016-
00005
Rákosrendező-Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése - 2. rész NIF Zrt. - - - - 2017. december 31. 2018. március 31.
18. IKOP-3.1.0-
15-2015-
00001
M3 metró vonal infrastruktúra rekonstrukciója Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - - - 2017. december 31. 2017. október 31. 2017. december 31.
19. IKOP-2.1.0-
15-2017-
00036
Püspökladány-Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol-Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése NIF Zrt. 2018. február 28. 2018. február 28. - - A Püspökladány-Ebes szakaszra vonatkozóan: 2018. március 31., az Ebes-Debrecen szakaszra vonatkozóan:
2019. június 30.
A Püspökladány-Ebes szakaszra vonatkozóan: 2018. június 30., az Ebes-
Debrecen szakaszra vonatkozóan:
2019. szeptember 30.
20. IKOP-2.1.0-
15-2017-
00039
MÁV nagykapacitású motorvonatok beszerzése MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. december 31. 2018. március 31. - - 2018. június 30. 2018. szeptember 30.
21. IKOP-3.2.0-
15-2016-
00019
Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem
(Szabadbattyán-Aszófő) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése
NIF Zrt. 2017. december 31. 2017. december 31. - - 2018. szeptember 30. 2018. december 31.
22. IKOP-1.1.0-
15-2016-
00025
M2 gyorsforgalmi út megvalósítása
Budapest-Vác
NIF Zrt. 2017. november 30. 2017. november 30. - - - 2018. június 30.
23. IKOP-1.1.0-
15-2016-
00026
M6 Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása NIF Zrt. 2018. május 31. 2018. május 31. 2017. november 30. 2018. április 30. - 2018. július 31.
24. IKOP-1.1.0-
15-2017-
00029
M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár szakasz 2×1 sávos előkészítése és építése NIF Zrt. 2018. május 31. 2018. május 31. - 2017. december 31. - 2018. szeptember 30.
25. IKOP-4.1.0-
15-2016-
00003
83. sz. főút fejlesztése Pápa-Győr, M1 autópálya között NIF Zrt. 2017. december 31. 2017. december 31. 2018. március 31. 2018. június 30. - 2018. szeptember 30.