Hatály: közlönyállapot (2017.XII.22.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2003/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a 2017. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről

A Kormány

1. elfogadja az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a 2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv felülvizsgálatával elkészített 2017. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet (a továbbiakban: OHKT);

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az OHKT végrehajtásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos