A jogszabály mai napon ( 2021.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2063/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról

A Kormány

1. egyetért az 1. melléklet szerinti egyes civil és egyéb szervezetek támogatása megvalósításával, ezért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó támogatást nyújt az 1. mellékletben meghatározott célokra, az 1. mellékletben nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak az 1. pontban meghatározott feladathoz szükséges 1 010 165 000 forint összegű költségvetési forrás 2017. évi biztosításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti egyes civil és egyéb szervezetek támogatása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket

a) az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezetekkel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint

b) a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése

iránt.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

1. melléklet a 2063/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz

A B C D
1. A támogatási cél/fejlesztés megnevezése A támogatás célja A támogatás összege (forint) Kedvezményezett
2. civil és egyéb szervezetek támogatása Tájékoztató kampány, valamint az észak-kelet magyarországi pénzügyi és gazdasági edukációs ismeretterjesztő program folytatása a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlődése érdekében 820 000 000 OTP Fáy András Alapítvány
3. civil és egyéb szervezetek támogatása Működési és program támogatás 100 000 000 Kommentár Alapítvány
4. civil és egyéb szervezetek támogatása Működési támogatás (Clio Intézet) 69 000 000 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
5. civil és egyéb szervezetek támogatása Családi bölcsődék működtetése, családi- és gyermekprogramok, táboroztatás szervezése, tanácsadás 21 165 000 Széna Egyesület a Családokért

  Vissza az oldal tetejére