A jogszabály mai napon ( 2022.09.28. ) hatályos állapota.

 

2066/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes oktatási, szociális, családügyi és egészségügyi fejlesztések támogatása forrásszükségletének biztosításáról

A Kormány

1. egyetért az 1. melléklet szerinti egyes oktatási, szociális, családügyi és egészségügyi fejlesztések támogatása megvalósításával, ezért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó támogatást nyújt az 1. mellékletben meghatározott célokra a mellékletben nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladathoz szükséges 8 853 000 000 forint összegű költségvetési forrást a 2017. évben biztosítsák;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti egyes oktatási, szociális, családügyi és egészségügyi fejlesztések támogatása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket

a) az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezetekkel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint

b) a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése

iránt.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

1. melléklet a 2066/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz

A B C D E
1. A támogatási cél/fejlesztés megnevezése A támogatás célja A támogatás összege
(Ft)
Kedvezményezett
2. egészségügyi fejlesztések támogatása MR-készülék beszerzése 500 000 000 Heim Pál Gyermekkórház
Fejlesztéséért Alapítvány
3. oktatási fejlesztések támogatása Önálló épületbe költözés támogatása 300 000 000 Széchenyi István
Szakkollégium Alapítvány
4. családügyi fejlesztések támogatása A Budapesti Korai Fejlesztő
Központ épületének korszerűsítése, felújítása
400 000 000 Korai Fejlesztő Központot
Támogató Alapítvány
5. szociális fejlesztések támogatása Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szolgáltatásfejlesztés, intézményfelújítás és
-létrehozás
653 000 000 Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet
6. oktatási fejlesztések támogatása Dél-pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő Jedlik Ányos Gimnázium felújítása 5 000 000 000 Budapest XXI. kerület
Csepel Önkormányzat
7. egészségügyi fejlesztések támogatása Kórházi ágyak cseréje 450 000 000 Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak
8. oktatási fejlesztések támogatása Gandhi Gimnázium kollégiumépületének felújítása 50 000 000 Gandhi Gimnázium
Közhasznú Nonprofit Kft.
9. egészségügyi célú támogatások fejlesztési támogatás 1 500 000 000 Betegápoló Irgalmasrend

  Vissza az oldal tetejére