Hatály: közlönyállapot (2017.XII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2074/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Erdélyben megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében szükséges forrás biztosításáról

A Kormány

1. egyetért az 1. melléklet szerinti civil szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett) támogatásával, ezért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-ának hatálya alá tartozó támogatást nyújt az 1. mellékletben meghatározott célokra a kedvezményezett részére;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - gondoskodjon az 1. pontban meghatározott célok megvalósításához szükséges 1 450 000 000 forint összegű költségvetési forrás biztosításáról a 2017. évben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti kedvezményezett támogatásának megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket

a) az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezettel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint

b) a költségvetési támogatás egy összegben történő kifizetése

iránt.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 30.

1. melléklet a 2074/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

A támogatási cél/fejlesztés megnevezése A támogatás célja A támogatás összege
(Ft)
Kedvezményezett
civil és egyéb szervezetek támogatása Erdélyben megvalósuló programok és támogatások 1 450 000 000 Erdélyi Médiatér Egyesület