A jogszabály mai napon ( 2022.05.21. ) hatályos állapota.

 

2100/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért a részére bemutatott, a Magyar Labdarúgó Szövetség (szervezet nyilvántartási száma: 01-07-0000025; adószáma: 19020848-2-44; statisztikai számjele: 19020848-9319-549-01) (a továbbiakban: MLSZ) által kidolgozott Budapesti Pályafejlesztési Programmal (a továbbiakban: Program), melynek célja keretprogramként az amatőr labdarúgás, a tömegsport és az utánpótlás-nevelés létesítmény-feltételeinek biztosítása;

2. egyetért azzal, hogy a Programnak az MLSZ mint építtető általi megkezdésére a 2017. évben összesen 4 982 500 000 forint összegű támogatás nyújtásával kerüljön sor, amelynek érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 59. Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása jogcímcsoporton a 2017. évben a 4 982 500 000 forint összegben rendelkezésre álló forrás terhére hozza létre a támogatási jogviszonyt az MLSZ-szel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. december 31.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Program folyatatásáról készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. június 30.


  Vissza az oldal tetejére