Hatály: közlönyállapot (2017.XII.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

1. A Kormány támogatja, hogy a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok és mezőgazdasági vállalkozások kisteljesítményű erőművekből álló napelemfarmokat hozzanak létre legalább 600 db, legalább 300 MW összteljesítményt elérő naperőmű kiépítésével, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinálása mellett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként. A Kormány támogatást kíván nyújtani a napelemfarmok kiépítéséhez, valamint hálózati csatlakozásának finanszírozásához, azok működtetéséhez, továbbá támogathatónak tartja a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozások részére napelemfarmok termőföldön való létesítéséhez igénybe vehető kedvezményes hitelprogram bevezetését.

2. Az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében a Kormány

a) felhívja Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával tegyen javaslatot a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozások napelemes beruházásaihoz igénybe vehető támogatási keretösszegre, valamint a működési támogatási keretösszegre;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. január 31.

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatára tegyen javaslatot a Kormány számára a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánítható naperőműprojektekre;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. január 31.

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos bevonásával tegyen javaslatot a kisteljesítményű erőművek hálózati csatlakozásának támogatására, ideértve az alállomások, illetve a csatlakozóvezetékek kiépítését és üzemeltetését is azzal, hogy biztosítani szükséges az 1. pontban megjelölt naperőművek által megtermelt áram kötelező átvételét, továbbá ezen naperőművek áramhálózatra való csatlakozásának kötelező, díjmentes kiépítését az elosztó társaságok által;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2018. február 28.

d) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos, valamint a nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozások részére napelemfarmok termőföldön való létesítéséhez igénybe vehető kedvezményes hitelprogram feltételeinek kidolgozásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos, nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. február 28.

e) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos bevonásával tegyen javaslatot a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozások részére napelemfarmok csatlakozását is megkönnyítő elosztóhálózati mintaprojektek megvalósításának támogatása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2018. január 31.

f) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy dolgozzák ki az 1. pontban hivatkozott napelemes beruházások megvalósításának optimális földvédelmi szabályozási környezetét oly módon, hogy ne sérüljenek az Alaptörvény P) cikke (1) bekezdésében megfogalmazott célok, garanciális elemek jelenjenek meg a spekulációval szemben és jogi akadálymentesítéssel biztosíthatóak legyenek a gyors megvalósításhoz szükséges feltételek annak érdekében, hogy

fa) a földművesek számára a termőföld 1. pontban hivatkozott napelemes beruházások céljából történő hasznosítása önmagában ne keletkeztessen adminisztratív terhet és földvédelmi eljárás lefolytatása nélkül legyenek jogosultak a beruházás megvalósítására,

fb) a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok az 1. pontban hivatkozott napelemes beruházások végrehajtása céljából eljárási könnyítésben részesüljenek;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, földművelésügyi miniszter

Határidő: 2018. január 31.

g) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy a közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó gazdasági társaságok útján, a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjanak az 1. pont szerint megvalósuló kisteljesítményű erőművek hálózati csatlakozásának kiépítéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos, Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatosan

h) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a g) alpont szerinti feladat elvégzéséhez szükséges költségvetési forrás rendelkezésre állásáról legfeljebb 8 000 000 000 Ft összegben a c) alpontban foglalt javaslat szerinti megvalósulás ütemében, illetve 100 000 000 Ft költségvetési forrás biztosításáról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére koordinációs tevékenységének ellátásához.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: felmerülés ütemében

3. A Kormány felkéri

a) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, hogy működjön közre a 2. pont a) és c) alpont szerinti feladat teljesülésében;

b) felkéri a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, hogy működjön közre a 2. pont b) alpont szerinti feladat teljesülésében.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.