Hatály: közlönyállapot (2017.XII.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2133/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány

1. egyetért a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Sportközpont és Tanuszoda sportlétesítmény-fejlesztési beruházási (a továbbiakban: Beruházás) programjával;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon

a) a 2018. évben szükséges 1 500 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 41. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. január 31.

b) a 2019. évben szükséges 1 500 000 000 forint biztosításáról a 2019. évi központi költségvetésben, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket

a) az Önkormányzattal a támogatási jogviszony létrehozása érdekében, valamint

b) a költségvetési támogatás 2. pontban foglalt ütemezés szerinti biztosítása érdekében az Önkormányzat részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2. pont szerinti források biztosítását követő 30 napon belül


  Vissza az oldal tetejére