Hatály: közlönyállapot (2017.VI.15.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint * 

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

Adószám: 18180987–1–41

Bírósági végzés száma: 61.038/2003

KSH statisztikai számjel: 18180987–9499–569–01

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló – Mérleg

Ssz. Megnevezés/E Ft 2015 Ellenőrzés hatása 2016
1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 930 0 393 477
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2 930 0 393 477
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0
5 B. FORGÓESZKÖZÖK 1 100 455 0 752 298
6 I. KÉSZLETEK 0 0 0
7 II. KÖVETELÉSEK 5 040 0 5 207
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 095 415 0 747 091
10 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 12 589 0 2 280
11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 115 974 0 1 148 055
12 D. SAJÁT TŐKE 1 081 944 0 1 113 249
13 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 600 0 600
14 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 1 038 297 0 1 081 344
15 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0
16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0
17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 43 047 0 31 305
18 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 0
19 E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 0
20 F. KÖTELEZETTSÉGEK 18 044 0 26 409
21 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0
22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0
23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 18 044 0 26 409
24 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 15 986 0 8 397
25 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 115 974 0 1 148 055

a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló – Eredménykimutatás

2015 Előző évek helyesbítései 2016
Ssz. Megnevezés/E Ft Alap- tevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alap- tevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alap- tevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
1 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESTMÉNYEK ÉRTÉKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3. EGYÉB BEVÉTELEK 532 767 532 767 0 0 0 530 169 530 169
4 ebből: 0 0 0 0 0 0 0
5 – tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0 0
6 – támogatások 532 700 532 700 0 0 0 530 000 530 000
7 4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 14 015 14 015 0 0 0 6 303 6 303
8 5. RENDKIVÜLI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0
9 ebből: 0 0 0 0 0 0 0
10 – alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0 0
11 – támogatások 0 0 0 0 0 0 0
12 A. ÖSSZES BEVÉTEL 546 782 546 782 0 0 0 536 472 536 472
13 ebből: közhasznú tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0
14 6. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 119 531 119 531 0 0 0 89 381 89 381
15 7. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 66 121 66 121 0 0 0 60 122 60 122
16 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 0 0
17 8. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 052 1 052 0 0 0 1 215 1 215
18 9. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 316 683 316 683 0 0 0 354 449 354 449
19 10. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 348 348 0 0 0 0 0
20 11. RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0 0 0 0 0
21 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 503 735 503 735 0 0 0 505 167 505 167
22 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 0 0 0 0 0
23 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 43 047 43 047 0 0 0 31 305 31 305
24 12. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0 0 0 0 0
25 D. ADÓZOTT EREDMÉNY 43 047 43 047 0 0 0 31 305 31 305
26 13. JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 0 0 0 0 0 0 0
27 E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 43 047 43 047 0 0 0 31 305 31 305

b) A 2016. évi költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás

(adatok E Ft-ban)
Állami költségvetésből kapott támogatás: 529 700
Célszerinti tevékenység közvetlen költségei: 416 933
Ebből:
Gyakornoki program:
902
Külső szervezetek támogatása: 347 210
Nemzetközi kapcsolatok: 16 802
Rendezvények: 28 082
Díjak: 6 000
Magánszemélyeknek nyújtott támogatások: 6 433
Kutatások, kiadványok: 0
Egyéb: 11 504
Célszerinti tevékenység közvetett költségei: 19 353
Működési költségek: 68 581
Költségek mindösszesen: 504 867
Állami költségvetés maradványösszege: 24 833

c) 2016. évi vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

Forrás
2016. évi
(adatok E Ft-ban)
D. Saját tőke 1 113 249
I. Induló tőke: (jegyzett tőke) 600
II. Tőkeváltozás 1 081 344
III. Lekötött tartalék 0
IV. Értékelési tartalék 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 31 305
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek 26 409
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 26 409
Passzív időbeli elhatárolások 8 397
Források összesen: 1 148 055

d) 2016. évi célszerinti közvetlen juttatások kimutatása

(adatok E Ft-ban)
CÉLSZERINTI KÖZVETLEN JUTTATÁSOK
MEGNEVEZÉS 2016. év
magánszemélyeknek nyújtott ösztöndíj, támogatás 6 433
gyakornoki program 902
külső szervezetek támogatásai 347 210
nemzetközi kapcsolatok 16 802
rendezvények (konferenciák, díjátadók) 28 082
díjak 6 000
kutatások, kiadványok 0
egyéb 11 504
MINDÖSSZESEN: 416 933
* A célszerinti közvetett költségek: 19 353 E Ft.

e) 2016. évi kapott támogatások

(adatok E Ft-ban)
TÁMOGATÁSOK
a. központi költségvetési szervtől 529 700
b. elkülönített állami pénzalaptól 0
c. helyi önkormányzattól 0
d. gazdálkodó szervezettől kapott támogatás 300

f) Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege a 2016. évben

(adatok E Ft-ban)
2016. év
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSA 3679
ebből:
tiszteletdíj
egyéb juttatás
tisztségéhez kapcs. működési ktg. 2959
tisztségéhez kapcs. célszerinti ktg. 720

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

Adószám: 18180987–1–41

Bírósági végzés száma: 0100/Pk.61.038/2003

KHS statisztikai számjel: 18180987–9499–569–01

g) Az Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány Kuratóriuma 2016-ban 11 alkalommal, a Felügyelő Bizottság 2 alkalommal ülésezett, minden ülés határozatképes volt. 2016-ban az összes bevételünk 536 472 E Ft, ebből az állami támogatásunk 529 700 E Ft, gazdálkodó szervezet által nyújtott támogatás 300 E Ft, a 2016. évi eredmény 31 305 E Ft.

Az Alapító Okiratunkban rögzített célokra közvetlenül 416 933 E Ft-ot (82,53%), közvetett költségekre 19 353 E Ft-ot (3,83%), működésre 68 881 E Ft-ot (13,64%) fordítottunk.

Saját tőkénk 1 081 944 E Ft-ról 1 113 249 E Ft-ra gyarapodott.

Rendezvényeink, konferenciáink közül kiemelem a hagyományos Kötcsei Polgári találkozónkat, melyet 15. alkalommal rendeztük meg, 2016. szeptember 10-én „Quo Vadis, Európa? – avagy Európa az európaiaké?” címmel. Rendezvényünket nagy érdeklődés kísérte, több mint hatszázan voltunk ebben az évben is a Dobozy Kúrián.

A XXI. Század Intézettel közösen Eötvös Konferenciát szerveztünk, 8. alkalommal rendeztük meg az emberjogi konferenciánkat a Petőfi Irodalmi múzeumban.

Díjak:

Március 15-e tiszteletére 11. alkalommal adtuk át a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjat, a 2016. évi díjazott a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Iubilate leánykara és a Honismereti Szövetség volt.

A Polgári Magyarországért Díjat 12. alkalommal adtuk át, díjazottunk Osztie Zoltán Atya volt.

Támogatások:

Kiemelt egyesületek egyedi kérelmeire, alapítványok programjaihoz, konferenciáihoz, ismeretterjesztő rendezvényeihez nyújtottunk támogatást: pl. – a teljesség igénye nélkül: – 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány, Ágai Karola és Szendrey-Karper László Ének és Zeneművészeti Alapítvány, Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, ERGO- Európai Regionális Egyesület, Fidelitas, Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely, Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., Józsa Judit Művészeti Alapítvány, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Köröm Rákóczi Hagyományőrző Egyesület, Lídia Gyermekotthon Alapítvány, Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, Magyar Örökség és Európa Egyesület, Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány, Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, Polgári Szécsényért Alapítvány, Szövetség a Nemzetért Alapítvány, Rákóczi Baráti Köre – Királyhelmec és vidéke Társulás, Vajdasági Ifjúsági Fórum, Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ, Via Nova Ics.

Támogattuk: a Csángó–Magyar Tábort, a XII. Harkányi Szabadegyetemet, a „Családbarát szemlélet, munka, magánélet, egyensúly” c. konferenciát, a Népművészeti sorozatot a Polgárok Házában, a Fidelitas Ifjúsági Közéleti Akadémiát, Illés Sándor keramikus életművének digitalizálását, a Tranzit rendezvénysorozatot, a Magyar Trikolór Gálát, a „Nemzeti Összetartozás napja” c. rendezvényt, a III. Martosi Szabadegyetemet, a XIII. Kárpát-medencei Nyári Egyetemet, „Magyarnak maradni – Közösségépítés Kelet-felvidéken” c. rendezvénysorozatot, „Kárpát-Fest-minden ami kultúra” c. rendezvényt, a XIV. Vajdasági Szabadegyetemet, a XIV. Ifjúsági Etno Tábort, a IV. Martosi Szabadegyetemet, a „25 éve csak körbe és körbe – válaszúton a felvidéki magyarság” c. konferenciát.

Több folyóirat, könyv kiadását és megjelentetését támogattuk, kiemelve: Polgári Szemle, Magyar Szemle, Hungarian Review, Jókai Anna életműsorozat, Huszonöt Éve Szabadon Közép-Európában c. kötet kiadását, Történetek a Minorita Templom életéből II. c. könyv kiadását, Laudációk könyve IV. c. kötet kiadását.

Gyakornoki program:

10 éve folyamatosan megvalósuló gyakornoki programunk keretében a politika iránt érdeklődő 5 fő egyetemi hallgató számára biztosítottunk tapasztalatszerzési lehetőséget ebben az évben.

Kulturális Szalon:

Ebben az évben is nagy érdeklődés mellett a belvárosi Pintér Galériában heti rendszerességgel változatos programokat kínáltunk, mely során filmvetítéseken, koncerteken, színielőadásokon, beszélgetéseken, könyvbemutatókon, gyermekeknek szánt előadásokon vehettek részt meghívott vendégeink.

Nemzetközi kapcsolataink:

A Hanns Seidel Alapítvánnyal, a Konrad-Adenauer Alapítvánnyal és a Robert Schuman Intézettel tovább ápoltuk kapcsolatainkat. Több közös programot és konferenciát valósítottunk meg. Folytattuk Alapítványunk együttműködését a Wilfried Martens Center for European Studies (WMCES) szervezetével. A már hagyományosnak tekinthető „országklubok” rendezvényeinken kiemelkedő, aktuális kérdésekről tájékoztattuk a hazánkban élő és dolgozó, véleményformáló diplomatákat, külföldi üzletembereket. Kiemelt feladataink közé tartozott az Európai Pártcsaládok közötti együttműködés és információcsere elősegítése, ennek keretében továbbra is szorosan együttműködünk a European Network of Political Foundations elnevezésű szervezettel.

Ezúton is megköszönjük Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda által nyújtott támogatást, melyet működési költségre fordítottuk.

Alapítványunk a nyár folyamán megvásárolta a XIV. ker. Stefánia út. 20. sz. alatt található ingatlant, amely a szükséges felújítási, átépítési munkálatok után majd az alapítvány székháza lesz.

Ebben az évben kezdte meg az Állami Számvevőszék az Alapítvány 2014–2015. évi gazdálkodását vizsgáló ellenőrzését.