Hatály: közlönyállapot (2018.VIII.23.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet

a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2019. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

a) augusztus 10., szombat munkanap
augusztus 19., hétfő pihenőnap
b) december 7., szombat munkanap
december 24., kedd pihenőnap
c) december 14., szombat munkanap
december 27., péntek pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti.