A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2018. (III. 12.) MNB rendelet

a szélfelirattal ellátott „Albert aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - az Albert király által kibocsátott aranyforint emlékére - „Albert aranyforintja” megnevezéssel 50 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. március 13.

2. § (1) Az emlékérme az „Albert aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról szóló 6/2018. (III. 12.) MNB rendelettel kibocsátott emlékérme négyszeres súlyú, ún. piedfort változata, szélfelirattal ellátva.

(2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 20 mm.

(3) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban az „50 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot középen, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2018” verési évszám választja el egymástól. A középmezőben, gyöngysor-szegéllyel határolva az Albert király által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás látható, melyet öt, korabeli aranypénzek hátlapján megtalálható verde- és mesterjegy vesz körül. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban az „ALBERT 1437-1439”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot középen, bal oldalon egy rombusz alakú díszítőmotívum, jobb oldalon Király Fanni tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. A gyöngysor-szegéllyel határolt középmezőben egy Albert király által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az emlékérme szélén az „ALBERTVS DEI GRATIA REX VNGARIE ♦” szélfelirat olvasható.

3. § Az emlékérméből 500 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2018. március 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2018. (III. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 7/2018. (III. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére