A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet

munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,

a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt helyszíneken megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból a telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanokat érintik.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben az 1. melléklet szerinti kormánymegbízottakat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként.

3. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) - a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében - a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelethez

A B
1. A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott
2. Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
74351 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
3. Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
74348 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
4. Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
74352 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
5. Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
74332 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
6. Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
74350 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Fővárosi Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
7. Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
75100/2 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
8. Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
75100/7 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
9. Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
75100/6 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
10. Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
76491/8 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
11. Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
75845 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
12. Kisvárda közigazgatási területén elhelyezkedő,
3188/1 helyrajzi számú ingatlan
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
13. Hajdúböszörmény közigazgatási területén elhelyezkedő, 7828 helyrajzi számú ingatlan Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
14. Hajdúböszörmény közigazgatási területén elhelyezkedő, 7830 helyrajzi számú ingatlan Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
15. Hajdúböszörmény közigazgatási területén elhelyezkedő, 829/13 helyrajzi számú ingatlan Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
16. Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
638 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
17. Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
4386/6 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
18. Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
0482/2 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
19. Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
264 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
20. Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
4001/4 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
21. Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
0447 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
22. Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő,
4955 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
23. Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő,
24232 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
24. Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő,
697/16 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
25. Vác közigazgatási területén elhelyezkedő,
4165/5 helyrajzi számú ingatlan
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
26. Vác közigazgatási területén elhelyezkedő,
4164 helyrajzi számú ingatlan
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
27. Győr közigazgatási területén elhelyezkedő,
5474/1 helyrajzi számú ingatlan
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
28. Győr közigazgatási területén elhelyezkedő,
5474/2 helyrajzi számú ingatlan
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
29. Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő,
763/4 helyrajzi számú ingatlan
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
30. Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő,
763/3 helyrajzi számú ingatlan
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
31. Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő,
774 helyrajzi számú ingatlan
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
32. Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő,
0855/9 helyrajzi számú ingatlan
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
33. Belezna közigazgatási területén elhelyezkedő,
0198/6 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

2. melléklet a 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. erdővédelmi hatósági eljárások,

21. földvédelmi hatósági eljárások,

22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

23. azok az 1-22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1-23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére