A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi XXXIV. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről * 

(A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás és Mellékleteinek 2017. évi módosításai Magyarország vonatkozásában 2017. július 1-jén léptek nemzetközi jogilag hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a 2016. évi CV. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: SzMGSz) és az SzMGSz 1., 3., 5. és 6. számú Mellékletének módosításait e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) Az SzMGSz 2017. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az SzMGSz 1. számú Melléklete 2017. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az SzMGSz 3. számú Melléklete 2017. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az SzMGSz 5. számú Melléklete 2017. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az SzMGSz 6. számú Melléklete 2017. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását az 5. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1–5. melléklet a 2018. évi XXXIV. törvényhez *