A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi LXII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban: Kiegészítés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Kiegészítést e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Kiegészítés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„1. KIEGÉSZÍTÉS

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodáshoz

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) a híd gazdaságosabb kivitelezése érdekében az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)

(1) 1. Cikk (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) A Híd megvalósítása a tervdokumentációban foglaltaknak és a szükséges engedélyekben előírtaknak megfelelően történik.”

(2) 2. Cikke a következők szerint módosul:

„2. Cikk

A közúti kapcsolat a nemzetközi közúti személyforgalom, valamint a legfeljebb 3,5 t össztömegű tehergépjármű-forgalom céljára létesül.”

2. Cikk

Jelen Kiegészítés a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. A Kiegészítést a Szerződő Feleknek a belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

Készült Révkomáromban 2018. június 28. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Kiegészítés 2. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Kiegészítés, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

6. § A 2012. évi XXIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodásnak a Kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt, magyar nyelvű szövege közzétételéről a Kiegészítés hatálybalépését követően a közlekedésért felelős miniszter haladéktalanul gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére