A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.

 

2018. évi LXVII. törvény

egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról * 

1-2. * 

1-9. § * 

3. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

10-25. § * 

26. § Az Szt.

1. 23. § (1) bekezdésében, 57. § (4) bekezdésében, 73. § (2) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 80. § (4) bekezdésében, 81/A. § (2) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 83/B. § (2) bekezdésében, 83/E. § (2) bekezdésében, 83/F. § (2) bekezdésében, 84/E. § (4) bekezdésében, 84/H. § (5) bekezdésében, 84/K. § (3) bekezdésében, 84/R. § (5) bekezdésében, 84/S. § (3) bekezdésében * , 84/U. § (2) bekezdésében, 111/A. § (1) bekezdésében, 114/I. § (4) bekezdésében, 115/A. § (1) bekezdésében és 115/R. § (3) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban” szöveg,

2-11. * 

lép.

4-6. * 

27-94. § * 

7. Záró rendelkezések

95. § Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

96. § E törvény 27-28. §-a, 29-31. §-a, 32. § (1) bekezdése, 34-49. §-a, 52. §-a, 54-60. §-a, 62-64. §-a, 65. § (2) bekezdése, 67. §-a, 74-78. §-a, 82. §-a, 84. § 1., 3., 25-28. pontja, valamint 94. § 1., 3., és 20-21. pontja a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére