Hatály: közlönyállapot (2018.VI.15.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában, valamint 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet] a következő 9/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A közbeszerzésekért felelős miniszter

9/A. § A közbeszerzésekért felelős miniszter feladata gyakorlati útmutató és nyomtatványgyűjtemény kibocsátása az Európai Unió strukturális alapjai és Kohéziós Alapjának támogatásaival megvalósuló projektek közbeszerzési eljárásainak lebonyolításához.”

2. § Az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság vezetője a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott személy.”

3. § Az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

a) 16. § (4) bekezdésében az „a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,

b) 18. § (6) bekezdésében az „a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,

c) 26. § (2) bekezdésében az „a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,

d) 27. § (3) bekezdésében az „a Kohéziós Alap közreműködő szervezet felállításáért és működtetéséért” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért” szöveg,

e) 30. § (2) bekezdésében az „A fejlesztéspolitikáért” szövegrész helyébe az „Az európai uniós források felhasználásáért” szöveg,

f) 30. § (3) bekezdésében az „a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztossal” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel” szöveg,

g) 1. melléklet 7. pontjában az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a külgazdasági ügyekért” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

a) 8. § h) pontja,

b) 20. § (3) bekezdése,

c) 20. § (5) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti rendeletben, illetve” szövegrész,

d) 27. § (2) bekezdése.

2. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a 6. § szerinti ágazati feladatainak ellátása tekintetében feladatkörrel rendelkező szervezeti egységeknek az irányító hatósággal való kapcsolattartásának rendjét.”

6. § A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a következő 7. alcímmel egészül ki:

„7. A közbeszerzésekért felelős miniszter feladatai

8. § A közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzi az operatív programok keretében biztosított támogatások felhasználása során lefolytatott közbeszerzési eljárások szabályosságát.”

7. § A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

1. 39/B. § (4) bekezdésében a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős minisztert” szöveg,

2. 39/B. § (5) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

3. 40. § (1) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

4. 40. § (2) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

5. 40. § (3) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

6. 40/A. § (1) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

7. 40/A. § (2) bekezdésében a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős minisztert” szöveg,

8. 41. § (1) bekezdésében a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős minisztert” szöveg, a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

9. 42. § (1) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

10. 42. § (2) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

11. 42. § (3) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

12. 43. § (1) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

13. 44. § (1) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

14. 44. § (2) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

15. 44. § (3) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

16. 44. § (4) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

17. 44. § (5) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

18. 44. § (6) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

19. 44. § (7) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

20. 45. § (1) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

21. 45. § (1a) bekezdésében a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős minisztert” szöveg, a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

22. 46. § (2) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

23. 114/J. § (2) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

24. 114/J. § (3) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

25. 114/J. § (4) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

26. 114/J. § (5) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

27. 114/J. § (6) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

28. 114/J. § (7) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

29. 3. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,

30. 3. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,

31. 3. mellékletében foglalt táblázat D:4 mezőjében a „nemzetgazdasági” szövegrész helyébe a „gazdaságpolitikáért felelős” szöveg,

32. 3. mellékletében foglalt táblázat D:5 mezőjében a „nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe az „energiapolitikáért felelős” szöveg,

33. 3. mellékletében foglalt táblázat D:6 mezőjében a „nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős” szöveg,

34. 3. mellékletében foglalt táblázat D:7-D:50 mezőjében a „nemzetgazdasági” szövegrész helyébe a „területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős” szöveg,

35. 3. mellékletében foglalt táblázat D:53 mezőjében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a) 5. § h) pont ho) alpontja,

b) 9. § (4) bekezdés f) pontjában az „az” szövegrész,

c) 115. § (4) bekezdésében az „a Miniszterelnökség által” szövegrész.

3. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet

1. 2.1. pontjában az „A Miniszterelnökségen” szövegrész helyébe az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban” szöveg,

2. 16.1. pontjában az „a központi koordinációs szerv, valamint a Miniszterelnökség, mint a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

3. 258.1. pontjában a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

4. 329.3. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

5. 332.2. pontjában a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős minisztert” szöveg, a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

6. 334.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

7. 335.3. pontjában a „központi koordinációs szervnek” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszternek” szöveg,

8. 338.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

9. 338.2. pontjában a „központi koordinációs szervnek” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszternek” szöveg,

10. 338.3. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

11. 338.4. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

12. 339.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

13. 339.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

14. 340. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

15. 341.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

16. 341.2. pont nyitó szövegrészében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

17. 341.2. pont d) alpontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

18. 342.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

19. 342.2. pontjában a „központi koordinációs szervnek” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszternek” szöveg,

20. 343. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

21. 344.1. pontjában a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős minisztert” szöveg, a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

22. 344.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

23. 345.1. pontjában a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős minisztert” szöveg,

24. 345.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

25. 346.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

26. 347.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

27. 347.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

28. 348.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

29. 348.2. pontjában a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős minisztert” szöveg, a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

30. 349. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

31. 352.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

32. 352.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

33. 352.3. pontjában a „központi koordinációs szervnek” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszternek” szöveg, a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

34. 353. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

35. 354.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

36. 354.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

37. 354.3. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

38. 355. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

39. 356.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

40. 356.2. pontjában a „központi koordinációs szervet, a központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős minisztert, a közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

41. 357. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

42. 560. pont a) alpontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

43. 560. pont b) alpontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

44. 593.2. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

45. 603.1. pontjában a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős minisztert” szöveg,

46. 603.2. pontjában a „központi koordinációs szerven” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztériumon” szöveg,

47. 604.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg, a „központi koordinációs szervnek” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszternek” szöveg,

48. 604.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

49. 634.4. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

50. 641.2. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

51. 643.2. pontjában az „a Miniszterelnökség szakmailag felelős egyéb szervezeti egységének (pl. a közbeszerzések ellenőrzéséért felelős egység)” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, továbbá a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakmailag érintett szervezeti egységének” szöveg,

52. 653. pontjában az „a Miniszterelnökség szakmailag felelős egyéb szervezeti egységének (pl. a közbeszerzések ellenőrzéséért felelős egység)” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, továbbá a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakmailag érintett szervezeti egységének” szöveg,

53. 654. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg

lép.

4. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet]

1. 2. § (1) bekezdés 14. pontjában a „valamint a” szövegrész helyébe az „a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 14. pontja, továbbá a” szöveg,

2. 6. § (1b) bekezdésében az „esetekben is” szövegrész helyébe az „esetekben, valamint a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 24. §-ában meghatározott esetben is” szöveg,

3. 32. § (4) bekezdés b) pontjában a „pénzügyi vezetője” szövegrész helyébe a „gazdasági vezetője” szöveg,

4. 32. § (4) bekezdés d) pontjában a „vezetője” szövegrész helyébe a „gazdasági vezetője” szöveg,

5. 33. § a) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

6. 33. § b) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

7. 33. § c) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

8. 33. § d) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

9. 33. § e) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

10. 35. § (1) bekezdés a) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

11. 35. § (1) bekezdés b) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

12. 35. § (1) bekezdés c) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

13. 35. § (1) bekezdés d) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

14. 35. § (1) bekezdés e) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

15. 35. § (2) bekezdés a) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság” szöveg,

16. 35. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság” szöveg,

17. 35. § (2) bekezdés c) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság” szöveg,

18. 35. § (2) bekezdés d) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság” szöveg,

19. 35. § (2) bekezdés e) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság” szöveg,

20. 49/C. § (2) bekezdés a) pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság (a továbbiakban: Program IH)” szöveg,

21. 49/C. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,

22. 49/C. § (2) bekezdés d) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,

23. 49/D. § (1) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,

24. 49/D. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,

25. 49/E. § (1) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,

26. 49/E. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,

27. 49/F. § (1) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,

28. 49/F. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,

29. 49/F. § (2) bekezdés d) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,

30. 1. mellékletében foglalt táblázat B:12 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe a „felzárkózásért” szöveg,

31. 1. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe a „felzárkózásért” szöveg,

32. 1. mellékletében foglalt táblázat B:14 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,

33. 1. mellékletében foglalt táblázat B:15 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,

34. 1. mellékletében foglalt táblázat B:16 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,

35. 1. mellékletében foglalt táblázat B:19 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe a „külgazdasági ügyekért” szöveg,

36. 1. mellékletében foglalt táblázat B:20 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe a „külgazdasági ügyekért” szöveg,

37. 1. mellékletében foglalt táblázat B:23 mezőjében a „fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért” szövegrész helyébe az „energiapolitikáért” szöveg,

38. 1. mellékletében foglalt táblázat B:24 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe a „felzárkózásért” szöveg,

39. 1. mellékletében foglalt táblázat B:26 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,

40. 1. mellékletében foglalt táblázat B:32 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe a „felzárkózásért” szöveg,

41. 1. mellékletében foglalt táblázat B:33 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe a „felzárkózásért” szöveg,

42. 1. mellékletében foglalt táblázat B:42 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe a „felzárkózásért” szöveg,

43. 1. mellékletében foglalt táblázat B:43 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe a „külgazdasági ügyekért” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése.

5. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

12. § A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet]

a) 5. alcímének címében az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

b) 7/A. §-ában az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

c) 25/A. § (3) bekezdésében az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős” szövegrész helyébe az „A” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A. § (1) bekezdésében az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben meghatározott,” szövegrész.

6. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 123. cikk (8) bekezdése szerinti koordináló szervezet, melynek tevékenysége kiterjed a Vidékfejlesztési Programra is.”

15. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter feladatai

14/A. § Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogorvoslati feladatai körében elbírálja a Vidékfejlesztési Programot és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot érintően az irányító hatóság, a kifizető ügynökség, az alapok alapját végrehajtó szervezet, a pénzügyi közvetítő és közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén a HACS döntése ellen benyújtott kifogásokat, valamint a szabálytalansági eljárásban az irányító hatóság, a kifizető ügynökség és az alapok alapját végrehajtó szervezet által hozott döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket.”

16. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 7/A. alcímmel egészül ki:

„7/A. A közbeszerzésekért felelős miniszter feladatai

15/A. § A közbeszerzésekért felelős miniszter elvégzi a 36. alcím szerint a programok keretében biztosított támogatások felhasználása során lefolytatott közbeszerzési eljárások szabályosságának ellenőrzését.”

17. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 78/A. §-sal egészül ki:

„78/A. § A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása tekintetében az irányító hatóság köteles a támogatási döntés meghozatalához, továbbá a támogatási jogviszony módosításához és megszüntetéséhez az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes állásfoglalását beszerezni.”

18. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XX. Fejezete a következő 155/A. §-sal egészül ki:

„155/A. § A Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program esetén ahol e fejezet és az 1. melléklet VII. fejezete európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert említ, az agrár-vidékfejlesztésért felelős minisztert kell érteni.”

19. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXI. Fejezete a következő 165/A. §-sal egészül ki:

„165/A. § A Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program esetén ahol e fejezet, valamint az 1. melléklet 211.3. pont a) alpont ac) alpontja és 214.3. pontja európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert említ, az agrár-vidékfejlesztésért felelős minisztert kell érteni.”

20. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 166/A. §-sal egészül ki:

„166/A. § A Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program esetén ahol e fejezet, valamint az 1. melléklet 224. pontja, 226.5. pontja, 226.6. pontja és 226.8-226.10. pontja európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert említ, az agrár-vidékfejlesztésért felelős minisztert kell érteni.”

21. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 201/K. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„201/K. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapot (a továbbiakban: EMGA) és az EMVA-t érintő tanúsító szervi (igazoló szervi) feladatok és zárási feladatok, az EMVA-t és EMGA-t érintő illetékes hatósági feladatok kapcsán nyújtott közreműködői szolgáltatás és a Halászati Operatív Program vonatkozásában ellátott ellenőrző szervi feladatok ellátására irányuló szerződés tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogutódja az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium.”

22. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

23. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

1. 3. § (1) bekezdés 12. pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter - a Vidékfejlesztési Program esetén az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter -” szöveg,

2. 3. § (1a) bekezdés 2a. pontjában a „c)” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés 10.” szöveg,

3. 10. § (2) bekezdés 6. pontjában a „miniszternek az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

4. 12. § (1) bekezdésében az „elbírálja az irányító hatóság, a kifizető ügynökség,” szövegrész helyébe az „elbírálja - a Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program kivételével - az irányító hatóság,” szöveg, a „hatóság, a kifizető ügynökség és” szövegrész helyébe a „hatóság és” szöveg,

5. 18. § (1a) bekezdésében az „F oszlopa” szövegrész helyébe az „E oszlopa” szöveg,

6. 28/B. §-ában az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „agrár-vidékfejlesztésért” szöveg,

7. 30. § (3) bekezdés a) pontjában a „fejlesztésekért” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő európai uniós fejlesztéspolitikáért” szöveg,

8. 70/B. § (2) bekezdésében a „felhasználásért” szövegrész helyébe a „felhasználásáért” szöveg,

9. 95/A. §-ában az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

10. 96. § (2) bekezdésében az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

11. 101. § (4) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

12. 101. § (5) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg, az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

13. 101/A. § (2) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

14. 102. § (1) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg, az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

15. 103. § (1) bekezdésében az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg, a „dokumentumok európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe a „dokumentumok közbeszerzésekért” szöveg,

16. 103. § (2) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

17. 103. § (3) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

18. 103. § (4) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

19. 103. § (5) bekezdésében az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

20. 103. § (7) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

21. 103. § (8) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

22. 103. § (12) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

23. 103/A. §-ában az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

24. 104. § (1) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

25. 104. § (2) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

26. 105. § (1) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg, az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

27. 105. § (4) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

28. 106. § (1) bekezdésében az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

29. 106. § (2) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

30. 106. § (2a) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

31. 106. § (3) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg, az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

32. 106. § (4) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

33. 106. § (5) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg, az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

34. 106. § (6) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

35. 107. § (1) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

36. 108. § (1) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

37. 108. § (5) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

38. 108. § (6) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg, az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

39. 108. § (7) bekezdésében az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

40. 108. § (8) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

41. 108. § (9) bekezdésében az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

42. 108. § (10) bekezdésében az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

43. 108. § (11) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

44. 109. § (1) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg, az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

45. 109. § (2) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

46. 121. § (6) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter - a Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program esetén az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben -” szöveg,

47. 158. § f) pontjában a „Miniszterelnökséggel” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal” szöveg,

48. 160. § (4) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

49. 197. § (2) bekezdésében az „A Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

50. 201/A. §-ában az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg

lép.

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet

1. 1.2. pontjában az „a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

2. 2. pontjában az „a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztályának” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” szöveg,

3. 151.1. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

4. 226.7. pontjában a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

5. 352.2. pontjában a „szakmailag felelős egyéb szervezeti egységének (pl. a közbeszerzések ellenőrzéséért felelős egység)” szövegrész helyébe az „által vezetett minisztérium, továbbá a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakmailag érintett szervezeti egységének” szöveg,

6. 361.5. pontjában a „szakmailag felelős egyéb szervezeti egységének (pl. a közbeszerzések ellenőrzéséért felelős egység)” szövegrész helyébe az „által vezetett minisztérium, továbbá a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakmailag érintett szervezeti egységének” szöveg,

7. 362. pontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

8. 366. pont c) alpontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

9. 367.1. pontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrészek helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

10. 367.2. pont a) alpontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

11. 367.2. pont b) alpontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

12. 367.5. pontjában az „az az európai uniós fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

13. 367.6. pontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

14. 367.7. pontjában az „az az európai uniós fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

15. 367.8. pontjában az „Az az európai uniós fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

16. 368.1. pontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

17. 368.2. pontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

18. 373.3. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

19. 373.4. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

20. 373.6. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

21. 374. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

22. 376.2. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg, az „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

23. 378. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

24. 379. pontjában az „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

25. 380. pont nyitó szövegrészében az „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

26. 380. pont d) alpontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

27. 381. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

28. 383.1. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

29. 383.2. pontjában az „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

30. 384. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

31. 385.1. pontjában az „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

32. 386.1. pontjában az „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

33. 386.2. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

34. 388. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg

lép.

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet

a) 2.3.1.1. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

b) 2.3.1.6. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

c) 7.7.1.1. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

d) 7.8.3.2. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

e) 7.9.6.1. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg

lép.

(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet

a) III. rész 1.7.1. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg,

b) III. rész 1.8.1. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 10. § (1) bekezdés 6. pontja,

b) 18. § (2) bekezdésében az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) szerint” szövegrész,

c) 20. § 1. és 4a. pontjában a „Ktfr. szerint” szövegrész,

d) 13. alcím címében az „és a szakmai támogató” szövegrész,

e) 25. § (2) bekezdése,

f) 25/A. §-a,

g) 29. § (5) bekezdés e) pontjában az „az” szövegrész,

h) 29. § (6) bekezdésében a „ , valamint a szakmai támogató” szövegrész,

i) 45. § (2) bekezdés b) pontjában az „a szakmai támogató és” szövegrész,

j) 201/B. §-a,

k) 201/K. §-a.

7. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

a) 2. melléklet 2.13. pontjában az „a Miniszterelnökséget” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai Minisztériumot” szöveg,

b) 3. melléklet 2. pontjában a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szöveg,

c) 3. melléklet 5. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai Minisztérium” szöveg,

d) 3. melléklet 8. pontjában az „a Miniszterelnökséget” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai Minisztériumot” szöveg

lép.

8. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 24. § k) pontja az e rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelethez

2. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Szakpolitikai felelősök

A B C D E
1. Program Alap Prioritás IH minisztérium Szakpolitikai felelős
2. EFOP ESZA 1. Együttműködő társadalom Emberi Erőforrások
Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI)
emberi erőforrások minisztere
3. ERFA 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében EMMI emberi erőforrások minisztere
4. ESZA 3. Gyarapodó tudástőke EMMI emberi erőforrások minisztere
5. ERFA 4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében EMMI emberi erőforrások minisztere
6. ESZA 5. Pénzügyi eszközök, társadalmi innováció és transznacionális együttműködések EMMI emberi erőforrások minisztere
7. GINOP ERFA 1. Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása Pénzügyminisztérium
(a továbbiakban: PM)
innovációért és technológiáért felelős miniszter
8. ERFA 2. Kutatás, Technológiai fejlesztés és Innováció PM innovációért és technológiáért felelős miniszter
9. ERFA 3. Infokommunikációs fejlesztések PM innovációért és technológiáért felelős miniszter
10. ERFA 4. Energia PM innovációért és technológiáért felelős miniszter
11. ESZA, Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés 5. Foglalkoztatás PM pénzügyminiszter
12. ESZA 6. Versenyképes munkaerő PM innovációért és technológiáért felelős miniszter
13. ERFA 7. Turizmus PM Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója
14. ERFA 8. Pénzügyi eszközök PM nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
15. IKOP KA 1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása Innovációs és Technológiai Minisztérium
(a továbbiakban: ITM)
innovációért és technológiáért felelős miniszter
16. KA 2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása ITM innovációért és technológiáért felelős miniszter
17. ERFA, KA 3. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása ITM innovációért és technológiáért felelős miniszter
18. ERFA 4. TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása fejlesztése ITM innovációért és technológiáért felelős miniszter
19. KEHOP KA 1. Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás ITM belügyminiszter
20. KA 2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése ITM innovációért és technológiáért felelős miniszter
21. KA 3. Hulladék-gazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések ITM innovációért és technológiáért felelős miniszter
22. ERDF 4. Természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések ITM agrárminiszter
23. KA 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása ITM innovációért és technológiáért felelős miniszter
24. TOP ERFA 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése
a foglalkoztatás erősítésére
PM pénzügyminiszter
25. ERFA 2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés PM pénzügyminiszter
26. ERFA 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken PM pénzügyminiszter
27. ERFA 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése PM pénzügyminiszter
28. ESZA 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés PM pénzügyminiszter
29. ESZA 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban PM pénzügyminiszter
30. ERFA, ESZA 7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések PM pénzügyminiszter
31. VEKOP ERFA 1. Vállalkozások versenyképességének javítása PM innovációért és technológiáért felelős miniszter
32. ERFA 2. Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció PM innovációért és technológiáért felelős miniszter
33. ERFA 3. Infokommunikációs fejlesztések PM innovációért és technológiáért felelős miniszter
34. ERFA 4. Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések PM Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója
35. ERFA 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat, és a megújuló energiák felhasználásának támogatása PM innovációért és technológiáért felelős miniszter
36. ERFA 6. Települési környezet és közszolgáltatás fejlesztés PM pénzügyminiszter
37. ESZA 7. Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok PM pénzügyminiszter
38. ESZA 8. Foglalkoztathatóságot támogató programok PM pénzügyminiszter
39. ESZA 9. Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések PM Miniszterelnökséget vezető miniszter
40. KÖFOP ESZA 1. Az adminisztratív terhek csökkentése Miniszterelnökség Miniszterelnökséget vezető miniszter
41. ESZA 2. A szolgáltatási szemlélet és etikus működés megerősítése a közszolgálatban Miniszterelnökség Miniszterelnökséget vezető miniszter
42. TA 3. Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok finanszírozásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás Miniszterelnökség innovációért és technológiáért felelős miniszter
43. VP EMVA összes intézkedés tekintetében Agrárminisztérium
(a továbbiakban: AM)
agrárminiszter
44. MAHOP ETHA AM agrárminiszter
45. RSZTOP Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítség-
nyújtási Alap
EMMI emberi erőforrások minisztere
46. Transz-
nacionális támogatások
összes alap külgazdasági és külügyminiszter

2. melléklet a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Az irányító hatóság és a közreműködő szervezet kijelölése

A B C
1. Program A Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja Közreműködő szervezet
2. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program emberi erőforrások minisztere -
3. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pénzügyminiszter -
4. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program innovációért és technológiáért felelős miniszter -
5. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program innovációért és technológiáért felelős miniszter -
6. Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Miniszterelnökséget vezető miniszter -
7. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program agrárminiszter kincstár
8. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program emberi erőforrások minisztere -
9. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pénzügyminiszter kincstár
10. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program pénzügyminiszter kincstár
11. Vidékfejlesztési Program agrárminiszter -