A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

129/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Módosítást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the Ministry of Planning and Investment of Viet Nam and has the honour to initiate the following amendment of the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Socialist Republic of Vietnam about the Establishment of a Framework Programme for Financial Co-Operation signed on 12 January 2016, through an exchange of notes.

The Hungarian Party has the honour to propose to the Vietnamese Party an amendment to the fourth sentence of Article 3 as follows: “Tenor of the credit disbursed under the tied aid credit line shall not exceed 21,5 (twenty one and a half) years, which includes 4 (four) year grace period and 17,5 (seventeen and a half) years repayment period.” The Hungarian Party also has the honour to propose to the Vietnamese Party that the above-mentioned amendment to the Agreement enters into force on 7 August 2018, notwithstanding paragraph (e) of Article 11 of the Agreement.

If the aforesaid proposals of the Hungarian Party are acceptable to the Vietnamese Party, this Note and the Note of the Vietnamese Party in reply to that effect shall constitute an agreement between the Government of Hungary and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the amendment of the fourth sentence of Article 3 of the above-mentioned Agreement, entering into force on 7 August 2018 depending on the acceptance of the Vietnamese Party.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Planning and Investment of Viet Nam the assurances of its highest consideration.”

„Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Vietnami Tervezési és Beruházási Minisztérium felé és tisztelettel kezdeményezi a 2016. január 12-én aláírt a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló Megállapodás jegyzékváltás útján történő módosítását.

A magyar fél javasolja a vietnami fél számára a Megállapodás 3. cikk negyedik mondatának módosítását a következőképpen: „A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek futamideje a folyósítási időszakot követően nem haladhatja meg a 21,5 (huszonegy és fél) évet, amely időtartam 4 (négy) év türelmi időt és 17,5 (tizenhét és fél) év törlesztési időszakot foglal magába.”

A magyar fél javasolja továbbá a vietnami fél számára, hogy a Megállapodás fent említett módosítása

- a Megállapodás 11. cikkének e) pontja ellenére - 2018. augusztus 7-én lépjen hatályba.

Amennyiben a magyar fél említett javaslatai elfogadhatók a vietnami fél számára, abban az esetben jelen jegyzék és a vietnami fél jelen jegyzékre küldött válaszjegyzéke megállapodást képeznek Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között, a fent említett Megállapodás 3. cikk negyedik mondatának módosításáról, amely 2018. augusztus 7-én lép hatályba, a vietnami fél beleegyezésétől függően.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma ismételten megragadja az alkalmat, hogy nagyrabecsüléséről biztosítsa Vietnam Tervezési és Beruházási Minisztériumát.”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Módosítás negyedik bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Módosítás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § (1) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

(2) A Megállapodás Módosítással egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter - az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben - gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére