A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2018. (I. 23.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások felülvizsgálatáról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) általános felülvizsgálatával;

2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodások létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodások létrehozását követően a Megállapodások szövegének végleges megállapítására adandó felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.