Hatály: közlönyállapot (2018.III.19.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1102/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az országos jégkármegelőző rendszer meteorológiai kiszolgálásához szükséges időjárási radar létesítéséről

A Kormány egyetért a jégesők által a nemzetgazdaságban okozott jelentős károk csökkentése érdekében létrehozandó országos talajgenerátoros jégkármegelőző rendszer megfelelő meteorológiai kiszolgálásához szükséges új radarnak a dél-magyarországi régióban történő létesítésével, ezért

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 12. Országos Meteorológiai Szolgálat cím kiadási előirányzatai terhére vállalható éven túli kötelezettségek 2019. évre vonatkozó felső korlátját 2 276 300 000 forintban állapítja meg;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2019. évben gondoskodjon az e kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges 600 000 000 forint többletforrás biztosításáról a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 12. Országos Meteorológiai Szolgálat cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során


  Vissza az oldal tetejére