Hatály: közlönyállapot (2018.IV.4.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1186/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Fehérjetakarmány Program indításáról

A Kormány

1. a GMO-mentes magyar mezőgazdaság elérése és a hazai fehérjetakarmány-termelés növelése érdekében elfogadja a Nemzeti Fehérjetakarmány Program koncepcióját, és egyetért a Nemzeti Fehérjetakarmány Program 2018-2022 alprogramjainak elindításával;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a földművelésügyi miniszter bevonásával - az 1. pontban foglaltak 2018-2022. évek közötti megvalósítása érdekében a 2018-2022. években a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet javára, a központi költségvetés terhére biztosítson forrást a következő ütemezésben:

a) a 2018. évre 470 000 000 forintot,

b) a 2019. évre 1 260 000 000 forintot,

c) a 2020. évre 1 520 000 000 forintot,

d) a 2021. évre 2 050 000 000 forintot,

e) a 2022. évre 2 240 000 000 forintot;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: a 2018. évben a felmerülés ütemében, a 2019. évtől az éves központi költségvetés tervezésekor

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a földművelésügyi miniszter bevonásával - az 1. pontban foglaltak 2018-2022. évek közötti megvalósítása érdekében, a 2018-2022. években a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 36. Agrármarketing célelőirányzat jogcímcsoport javára, a központi költségvetés terhére biztosítson forrást a következő ütemezésben:

a) a 2018. évre 30 000 000 forintot,

b) a 2019. évre 70 000 000 forintot,

c) a 2020. évre 80 000 000 forintot,

d) a 2021. évre 80 000 000 forintot,

e) a 2022. évre 100 000 000 forintot;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: a 2018. évben a felmerülés ütemében, a 2019. évtől az éves központi költségvetés tervezésekor

4. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az 1. pontban foglalt feladatok ellátásának koordinálásához állítson fel szakmai munkacsoportot.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal