Hatály: közlönyállapot (2018.IV.6.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének a 65. A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 345 696 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 65. A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére a háztartások számára pénzbeli támogatás biztosítása céljából lakott ingatlanonként 12 000 forint összegű költségvetési támogatást nyújtson a kiépített gázhálózattal nem rendelkező, 2. melléklet szerinti települési önkormányzatoknak a 2. melléklet szerinti összeg erejéig a költségvetési támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján úgy, hogy a támogatás felhasználásának határideje 2018. szeptember 30. legyen;

4. felkéri a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatokat, hogy a 3. pont szerinti költségvetési támogatás elosztásának módját és a támogatási összeg lakossághoz történő eljuttatásának feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével alakítsák ki;

5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően haladéktalanul folyósítsa a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok számára.

1. melléklet az 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban
Állam-
háztar-
Feje-
zet
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
KIADÁSOK A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A módosítást
tási egyedi azono-
sító
szám csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
375240 65 A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél
K5 Egyéb működési célú kiadások 345 696 000
359017 2 Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -345 696 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztar-
Feje-
zet
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A módosítást
tási egyedi azono-
sító
szám csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztar-
Feje-
zet
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A módosítást
tási egyedi azono-
sító
szám csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 345 696 000 345 696 000
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozathoz

adatok forintban
Sor-
szám

Önkormányzat

Megye
Lakott ingatlanok száma
(db)
Támogatás
(háztartásonként
12 000 forint)
1 Bácsszentgyörgy Bács-Kiskun 68 816 000
2 Abaliget Baranya 210 2 520 000
3 Ág Baranya 57 684 000
4 Almamellék Baranya 140 1 680 000
5 Almáskeresztúr Baranya 37 444 000
6 Alsószentmárton Baranya 283 3 396 000
7 Apátvarasd Baranya 36 432 000
8 Babarcszőlős Baranya 39 468 000
9 Bakóca Baranya 111 1 332 000
10 Bánfa Baranya 64 768 000
11 Baranyajenő Baranya 145 1 740 000
12 Baranyaszentgyörgy Baranya 56 672 000
13 Bogdása Baranya 105 1 260 000
14 Boldogasszonyfa Baranya 157 1 884 000
15 Bükkösd Baranya 400 4 800 000
16 Bürüs Baranya 33 396 000
17 Csebény Baranya 36 432 000
18 Cserdi Baranya 136 1 632 000
19 Csonkamindszent Baranya 52 624 000
20 Dencsháza Baranya 211 2 532 000
21 Dinnyeberki Baranya 40 480 000
22 Drávacsehi Baranya 66 792 000
23 Drávafok Baranya 179 2 148 000
24 Drávaiványi Baranya 71 852 000
25 Drávakeresztúr Baranya 51 612 000
26 Drávapalkonya Baranya 94 1 128 000
27 Drávasztára Baranya 178 2 136 000
28 Egyházasharaszti Baranya 109 1 308 000
29 Endrőc Baranya 124 1 488 000
30 Erdősmárok Baranya 33 396 000
31 Felsőegerszeg Baranya 55 660 000
32 Felsőszentmárton Baranya 424 5 088 000
33 Gerde Baranya 171 2 052 000
34 Gerényes Baranya 84 1 008 000
35 Gilvánfa Baranya 91 1 092 000
36 Gödre Baranya 338 4 056 000
37 Gyöngyfa Baranya 43 516 000
38 Gyöngyösmellék Baranya 92 1 104 000
39 Helesfa Baranya 116 1 392 000
40 Hetvehely Baranya 142 1 704 000
41 Hirics Baranya 70 840 000
42 Horváthertelend Baranya 24 288 000
43 Husztót Baranya 25 300 000
44 Ibafa Baranya 77 924 000
45 Illocska Baranya 82 984 000
46 Kákics Baranya 83 996 000
47 Katádfa Baranya 54 648 000
48 Kemse Baranya 23 276 000
49 Kétújfalu Baranya 238 2 856 000
50 Kisbeszterce Baranya 30 360 000
51 Kisdobsza Baranya 82 984 000
52 Kishajmás Baranya 71 852 000
53 Kisnyárád Baranya 75 900 000
54 Kistamási Baranya 38 456 000
55 Kisvaszar Baranya 107 1 284 000
56 Kórós Baranya 74 888 000
57 Kovácsszénája Baranya 26 312 000
58 Lapáncsa Baranya 69 828 000
59 Lúzsok Baranya 66 792 000
60 Magyarlukafa Baranya 32 384 000
61 Markóc Baranya 22 264 000
62 Marócsa Baranya 35 420 000
63 Mekényes Baranya 116 1 392 000
64 Merenye Baranya 99 1 188 000
65 Meződ Baranya 53 636 000
66 Mindszentgodisa Baranya 298 3 576 000
67 Molvány Baranya 67 804 000
68 Mozsgó Baranya 314 3 768 000
69 Nagydobsza Baranya 221 2 652 000
70 Nagyhajmás Baranya 115 1 380 000
71 Nagytótfalu Baranya 115 1 380 000
72 Nagyváty Baranya 110 1 320 000
73 Nemeske Baranya 94 1 128 000
74 Nyugotszenterzsébet Baranya 75 900 000
75 Okorág Baranya 61 732 000
76 Okorvölgy Baranya 30 360 000
77 Old Baranya 115 1 380 000
78 Palé Baranya 29 348 000
79 Pécsbagota Baranya 37 444 000
80 Pettend Baranya 42 504 000
81 Piskó Baranya 79 948 000
82 Siklósnagyfalu Baranya 120 1 440 000
83 Somogyhárságy Baranya 158 1 896 000
84 Somogyviszló Baranya 93 1 116 000
85 Sósvertike Baranya 57 684 000
86 Sumony Baranya 146 1 752 000
87 Szágy Baranya 56 672 000
88 Szárász Baranya 18 216 000
89 Szentdénes Baranya 116 1 392 000
90 Szentegát Baranya 149 1 788 000
91 Szentkatalin Baranya 42 504 000
92 Szentlászló Baranya 266 3 192 000
93 Szörény Baranya 23 276 000
94 Szulimán Baranya 86 1 032 000
95 Tarrós Baranya 45 540 000
96 Tékes Baranya 79 948 000
97 Teklafalu Baranya 112 1 344 000
98 Tormás Baranya 100 1 200 000
99 Tótszentgyörgy Baranya 63 756 000
100 Várad Baranya 38 456 000
101 Varga Baranya 35 420 000
102 Vásárosbéc Baranya 66 792 000
103 Vázsnok Baranya 52 624 000
104 Vejti Baranya 58 696 000
105 Velény Baranya 51 612 000
106 Zádor Baranya 112 1 344 000
107 Zaláta Baranya 106 1 272 000
108 Abaújlak Borsod-Abaúj-Zemplén 40 480 000
109 Abaújszolnok Borsod-Abaúj-Zemplén 45 540 000
110 Abod Borsod-Abaúj-Zemplén 94 1 128 000
111 Alsógagy Borsod-Abaúj-Zemplén 39 468 000
112 Baskó Borsod-Abaúj-Zemplén 72 864 000
113 Becskeháza Borsod-Abaúj-Zemplén 18 216 000
114 Bódvalenke Borsod-Abaúj-Zemplén 46 552 000
115 Bódvarákó Borsod-Abaúj-Zemplén 39 468 000
116 Büttös Borsod-Abaúj-Zemplén 75 900 000
117 Csenyéte Borsod-Abaúj-Zemplén 74 888 000
118 Debréte Borsod-Abaúj-Zemplén 9 108 000
119 Égerszög Borsod-Abaúj-Zemplén 26 312 000
120 Fáj Borsod-Abaúj-Zemplén 79 948 000
121 Felsőgagy Borsod-Abaúj-Zemplén 63 756 000
122 Felsőregmec Borsod-Abaúj-Zemplén 71 852 000
123 Felsővadász Borsod-Abaúj-Zemplén 157 1 884 000
124 Fony Borsod-Abaúj-Zemplén 129 1 548 000
125 Gadna Borsod-Abaúj-Zemplén 63 756 000
126 Gagyapáti Borsod-Abaúj-Zemplén 6 72 000
127 Gagybátor Borsod-Abaúj-Zemplén 61 732 000
128 Gagyvendégi Borsod-Abaúj-Zemplén 84 1 008 000
129 Háromhuta Borsod-Abaúj-Zemplén 58 696 000
130 Hejce Borsod-Abaúj-Zemplén 84 1 008 000
131 Hernádcéce Borsod-Abaúj-Zemplén 78 936 000
132 Hernádpetri Borsod-Abaúj-Zemplén 76 912 000
133 Imola Borsod-Abaúj-Zemplén 41 492 000
134 Irota Borsod-Abaúj-Zemplén 35 420 000
135 Kány Borsod-Abaúj-Zemplén 27 324 000
136 Keresztéte Borsod-Abaúj-Zemplén 16 192 000
137 Kiscsécs Borsod-Abaúj-Zemplén 48 576 000
138 Komlóska Borsod-Abaúj-Zemplén 114 1 368 000
139 Kovácsvágás Borsod-Abaúj-Zemplén 192 2 304 000
140 Krasznokvajda Borsod-Abaúj-Zemplén 160 1 920 000
141 Kupa Borsod-Abaúj-Zemplén 61 732 000
142 Lak Borsod-Abaúj-Zemplén 182 2 184 000
143 Mogyoróska Borsod-Abaúj-Zemplén 40 480 000
144 Nyésta Borsod-Abaúj-Zemplén 20 240 000
145 Pamlény Borsod-Abaúj-Zemplén 20 240 000
146 Perecse Borsod-Abaúj-Zemplén 16 192 000
147 Pusztafalu Borsod-Abaúj-Zemplén 78 936 000
148 Pusztaradvány Borsod-Abaúj-Zemplén 64 768 000
149 Rakaca Borsod-Abaúj-Zemplén 220 2 640 000
150 Rakacaszend Borsod-Abaúj-Zemplén 124 1 488 000
151 Regéc Borsod-Abaúj-Zemplén 40 480 000
152 Répáshuta Borsod-Abaúj-Zemplén 156 1 872 000
153 Selyeb Borsod-Abaúj-Zemplén 155 1 860 000
154 Sima Borsod-Abaúj-Zemplén 11 132 000
155 Szakácsi Borsod-Abaúj-Zemplén 46 552 000
156 Szászfa Borsod-Abaúj-Zemplén 48 576 000
157 Tomor Borsod-Abaúj-Zemplén 101 1 212 000
158 Tornabarakony Borsod-Abaúj-Zemplén 12 144 000
159 Tornaszentandrás Borsod-Abaúj-Zemplén 85 1 020 000
160 Tornaszentjakab Borsod-Abaúj-Zemplén 81 972 000
161 Vágáshuta Borsod-Abaúj-Zemplén 37 444 000
162 Varbóc Borsod-Abaúj-Zemplén 29 348 000
163 Vilyvitány Borsod-Abaúj-Zemplén 102 1 224 000
164 Viszló Borsod-Abaúj-Zemplén 27 324 000
165 Igar Fejér 392 4 704 000
166 Fenyőfő Győr-Moson-Sopron 44 528 000
167 Vének Győr-Moson-Sopron 62 744 000
168 Szarvaskő Heves 139 1 668 000
169 Tarnabod Heves 185 2 220 000
170 Tiszabő Jász-Nagykun-Szolnok 427 5 124 000
171 Ipolytarnóc Nógrád 168 2 016 000
172 Kisecset Nógrád 78 936 000
173 Rákóczibánya Nógrád 271 3 252 000
174 Pilisszentlászló Pest 408 4 896 000
175 Bakháza Somogy 70 840 000
176 Bolhás Somogy 160 1 920 000
177 Csurgónagymarton Somogy 61 732 000
178 Drávagárdony Somogy 48 576 000
179 Drávatamási Somogy 84 1 008 000
180 Fiad Somogy 56 672 000
181 Gálosfa Somogy 92 1 104 000
182 Gige Somogy 107 1 284 000
183 Görgeteg Somogy 407 4 884 000
184 Hajmás Somogy 70 840 000
185 Hedrehely Somogy 147 1 764 000
186 Hencse Somogy 112 1 344 000
187 Homokszentgyörgy Somogy 417 5 004 000
188 Istvándi Somogy 171 2 052 000
189 Kálmáncsa Somogy 211 2 532 000
190 Kaposkeresztúr Somogy 109 1 308 000
191 Kastélyosdombó Somogy 86 1 032 000
192 Kaszó Somogy 45 540 000
193 Kercseliget Somogy 136 1 632 000
194 Kőkút Somogy 110 1 320 000
195 Lad Somogy 219 2 628 000
196 Lakócsa Somogy 205 2 460 000
197 Mike Somogy 218 2 616 000
198 Nagykorpád Somogy 203 2 436 000
199 Pálmajor Somogy 85 1 020 000
200 Pamuk Somogy 89 1 068 000
201 Patca Somogy 24 288 000
202 Patosfa Somogy 104 1 248 000
203 Potony Somogy 88 1 056 000
204 Rinyabesenyő Somogy 59 708 000
205 Rinyakovácsi Somogy 50 600 000
206 Rinyaszentkirály Somogy 136 1 632 000
207 Somogyaracs Somogy 62 744 000
208 Somogycsicsó Somogy 63 756 000
209 Szabás Somogy 171 2 052 000
210 Szenta Somogy 138 1 656 000
211 Szentborbás Somogy 50 600 000
212 Szenyér Somogy 104 1 248 000
213 Szilvásszentmárton Somogy 59 708 000
214 Szulok Somogy 232 2 784 000
215 Tótújfalu Somogy 96 1 152 000
216 Újvárfalva Somogy 102 1 224 000
217 Visnye Somogy 85 1 020 000
218 Zselickisfalud Somogy 87 1 044 000
219 Csibrák Tolna 111 1 332 000
220 Fürged Tolna 232 2 784 000
221 Grábóc Tolna 73 876 000
222 Jágónak Tolna 90 1 080 000
223 Keszőhidegkút Tolna 81 972 000
224 Lápafő Tolna 61 732 000
225 Nak Tolna 238 2 856 000
226 Pári Tolna 234 2 808 000
227 Pörböly Tolna 225 2 700 000
228 Szakcs Tolna 359 4 308 000
229 Udvari Tolna 129 1 548 000
230 Várong Tolna 59 708 000
231 Alsószölnök Vas 129 1 548 000
232 Apátistvánfalva Vas 131 1 572 000
233 Bérbaltavár Vas 196 2 352 000
234 Egyházashetye Vas 126 1 512 000
235 Felsőcsatár Vas 157 1 884 000
236 Felsőszölnök Vas 228 2 736 000
237 Horvátlövő Vas 61 732 000
238 Kemeneskápolna Vas 38 456 000
239 Kétvölgy Vas 43 516 000
240 Kondorfa Vas 212 2 544 000
241 Köcsk Vas 105 1 260 000
242 Mesteri Vas 77 924 000
243 Meszlen Vas 79 948 000
244 Nagytilaj Vas 63 756 000
245 Narda Vas 169 2 028 000
246 Nemesmedves Vas 9 108 000
247 Orfalu Vas 23 276 000
248 Pornóapáti Vas 120 1 440 000
249 Szakonyfalu Vas 108 1 296 000
250 Szalafő Vas 83 996 000
251 Szatta Vas 27 324 000
252 Vaskeresztes Vas 109 1 308 000
253 Bakonybél Veszprém 506 6 072 000
254 Csehbánya Veszprém 103 1 236 000
255 Gecse Veszprém 159 1 908 000
256 Kispirit Veszprém 36 432 000
257 Megyer Veszprém 9 108 000
258 Németbánya Veszprém 44 528 000
259 Öcs Veszprém 73 876 000
260 Pápasalamon Veszprém 133 1 596 000
261 Pénzesgyőr Veszprém 127 1 524 000
262 Börzönce Zala 24 288 000
263 Kisrécse Zala 70 840 000
264 Kistolmács Zala 57 684 000
265 Lasztonya Zala 32 384 000
266 Maróc Zala 43 516 000
267 Murarátka Zala 109 1 308 000
268 Nemeshetés Zala 112 1 344 000
269 Oltárc Zala 102 1 224 000
270 Pat Zala 88 1 056 000
271 Pusztaapáti Zala 14 168 000
272 Sand Zala 159 1 908 000
273 Szentmargitfalva Zala 43 516 000
274 Szentpéterfölde Zala 59 708 000
275 Valkonya Zala 24 288 000
276 Zajk Zala 74 888 000
277 Zalamerenye Zala 85 1 020 000
278 Zalasárszeg Zala 46 552 000
279 Zalaszentjakab Zala 119 1 428 000
Összesen: 28 808 345 696 000