Hatály: közlönyállapot (2018.VI.4.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozat

a Magyar Jégkorong Szövetség a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért a Magyar Jégkorong Szövetség a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai programjának a 2018. évben összesen 600 000 000 forint összeggel történő állami támogatásával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 360 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 6. Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására jogcímcsoport, 1. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása jogcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - gondoskodjon az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében - a 2. pontban meghatározott költségvetési forráson felül - a 2018. év II. félévében további 240 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 6. Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására jogcímcsoport, 1. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2018. év II. félévében a felmerülés ütemében

1. melléklet az 1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2018.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
ÁHT egyedi
azono-
sító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jogcím
csop.
szám
Jogcím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jogcím
csop.
név
Jogcím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
A módosítás következő évre áthúzódó hatása A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 360 000 000
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet
XLII. Központi Maradványelszámolási Alap
374873 43 K5 Egyéb működési célú kiadások -360 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
ÁHT egyedi
azono-
sító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jogcím
csop.
szám
Jogcím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jogcím
csop.
név
Jogcím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
A módosítás következő évre áthúzódó hatása A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
ÁHT egyedi
azono-
sító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jogcím
csop.
szám
Jogcím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jogcím
csop.
név
Jogcím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
A módosítás következő évre áthúzódó hatása A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 360 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen: I.
negyedév
II.
negyedév
III.
ne-
gyed-
év
IV.
ne-
gyed-
év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítmény arányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb azonnal 360 000 000 360 000 000
Pénzügyminisztérium 2 példány

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.


  Vissza az oldal tetejére