A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet

a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 459/2017/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 459/2017/EU rendelet) 2. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási és kiadási pontjára a 459/2017/EU rendelet V. Fejezete és a IV. Fejezet 19. cikk 9. pontja nem alkalmazandó.

(2) Az e rendeletben megfogalmazott eltérések kivételével a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási és kiadási pontjára vonatkozóan a 459/2017/EU rendelettel összhangban kell eljárni.

(3) Az e rendeletben használt fogalmakat a 459/2017/EU rendelet rendelkezései szerint kell értelmezni.

2. § Ha a szállítási rendszerüzemeltető egy határkeresztező gázvezeték kiadási pontján nem kínál fel nem megszakítható kapacitást, úgy a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték kiadási pontjára a szállítási rendszerüzemeltető a havi megszakítható kapacitásokat az adott hónap első naptári napját megelőző harmadik munkanapon köteles lekötésre felajánlani.

3. § Ha a szállítási rendszerüzemeltető egy határkeresztező gázvezeték kiadási pontján nem kínál fel nem megszakítható kapacitást, a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték kiadási pontjára a szállítási rendszerüzemeltető a napon belüli megszakítható kapacitásokat a 459/2017/EU rendeletben meghatározott, a napon belüli nem megszakítható kapacitásokra vonatkozó eljárásrendnek és aukciós naptárnak megfelelően, azzal azonos időben, aukción keresztül lekötésre ajánlja fel.

4. § (1) A szomszédos nem EU-tagállam és Magyarország földgázszállító rendszereinek határkeresztező pontjára vonatkozó nem megszakítható kapacitásbővítés megvalósítása esetén alternatív allokációs mechanizmus alkalmazandó a 459/2017/EU rendelet V. Fejezetében meghatározott szabályok figyelembevétele nélkül. Az alternatív allokációs mechanizmus szabálykönyvét (a továbbiakban: Szabálykönyv) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hagyja jóvá, ha az megfelel a 459/2017/EU rendeletben - az V. Fejezetében meghatározott szabályokat kivéve - és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(2) Az alternatív allokációs mechanizmusban kiosztott kapacitás nem kapcsolt és nem megszakítható, az érintett szállítási rendszerüzemeltetők azonban megállapodás alapján kialakíthatnak kapcsolt nem megszakítható kapacitás terméket is.

(3) Az alternatív allokációs mechanizmushoz kapcsolódó gazdasági vizsgálat elveit a szállítási rendszerüzemeltető honlapján közzétett - a Hivatal által jóváhagyott - Szabálykönyv tartalmazza.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető a Szabálykönyv Hivatal általi jóváhagyási folyamatát megelőzően piaci konzultációt köteles lefolytatni 30 napos időtartamban, amelynek eredményét a szállítási rendszerüzemeltető a honlapján közzéteszi.

(5) Az alternatív allokációs mechanizmus kapacitáskiosztási eljárás alapján legfeljebb 20 gázévre osztható ki a Szabálykönyvben meghatározott, az uniós és nemzeti szintű versenyszabályok alkalmazását, különösen a korlátozó megállapodásoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 101. cikke és az erőfölénnyel való visszaélés tilalmának az EUMSz 102. cikke alapján biztosító kapacitáskiosztási elvnek és folyamatnak megfelelően.

5. § A szomszédos nem EU-tagállam és Magyarország földgázszállító rendszereinek rendszer-összekötési pontjaira a 459/2017/EU rendelet 19. cikk 9. pontja nem alkalmazandó.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. § * 


  Vissza az oldal tetejére