A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi X. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) megállapodtak abban, hogy a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között 2012. január 24-én létrejött, a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják és egészítik ki:

1. cikk

A Megállapodás 5. cikk (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Veszélyes árut szállító járművek a 7-13/B. cikkekben, a 15-16. cikkekben, valamint a 18-19. cikkekben foglaltak szerint közlekedhetnek a határátkelőhelyeken. Veszélyes árut szállító járműnek tekintendő az a jármű, amely az ADR, a RID, illetve az ADN Szabályzatok szerint megjelölésre kötelezett.”

2. cikk

A Megállapodás 7. cikk (4) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„A Szerződő Felek infrastrukturális fejlesztések megvalósítása esetén megállapodhatnak a legnagyobb megengedett össztömeg növelésében.”

3. cikk

A Megállapodás 8. cikk (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Szerződő Felek a szükséges személyi, technikai és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a nemzetközi személyforgalmat is a határátkelőhelyen vagy a nyitvatartási idő meghosszabbítását, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.”

4. cikk

A Megállapodás 10. cikk címe az alábbiak szerint módosul:

„Röszke-Horgoš (Horgos) határátkelőhely”

5. cikk

(1) A Megállapodás 11. cikk címe az alábbiak szerint módosul:

„Röszke 2-Horgoš (Horgos) 2 határátkelőhely”

(2) A Megállapodás 11. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Röszke 2-Horgoš (Horgos) 2 határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra az autóbusz, a tehergépjármű és a veszélyes anyagokat szállító járművek kivételével. A határátkelőhelyen a határforgalom-ellenőrzés Magyarország területén, közös helyen valósul meg a jelen cikk (4)-(10) bekezdéseiben foglaltak szerint.”

(3) A Megállapodás 11. cikk (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Szerb Köztársaság szolgálati személyei jogosultak kényszerítő eszközöket alkalmazni - a szolgálati fegyver kivételével - olyan személyekkel szemben, akik magatartásukkal zavarják a működési terület rendjét, a határforgalom ellenőrzését, illetve közvetlenül veszélyeztetik mások vagy a szolgálati személyek életét, testi épségét vagy a vagyonbiztonságot. A kényszerítő eszközökre és azok alkalmazásának módjára a Szerb Köztársaság belső jogszabályai az irányadók. Az intézkedésről Magyarország szolgálati személyeit haladéktalanul tájékoztatni kell, akik kérésre segítséget nyújtanak.”

(4) A Megállapodás 11. cikk (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Szerb Köztársaság szolgálati személyei szolgálatuk ellátása során a működési területen viselhetik szolgálati egyenruhájukat, szolgálati jelvényüket és szolgálati fegyverüket (maroklőfegyver), valamint magukkal vihetik a szükséges szolgálati felszerelésüket, beleértve a szolgálati kutyáikat is. Szolgálati fegyvert csak jogos védelmi helyzetben használhatnak. A Szerb Köztársaság szolgálati személyei által a határforgalom-ellenőrzés során beszedett vagy szolgálati célból magukkal vitt pénzösszegek, egyéb értékek és a lefoglalt vagy elkobzott javak átvihetők a Szerb Köztársaság területére.”

(5) A Megállapodás 11. cikk (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Szerb Köztársaság szolgálati személyei által a határforgalom-ellenőrzési tevékenységük ellátásához szükséges távközlési és adatátviteli berendezéseknek és eszközöknek Magyarország területére történő behozatalára a 21. cikkben foglaltak megfelelően irányadók.”

(6) A Megállapodás 11. cikk (11) bekezdése hatályát veszti.

6. cikk

A Megállapodás 12. cikk (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Szerződő Felek a szükséges személyi, technikai és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a nemzetközi személyforgalmat is a határátkelőhelyen vagy a nyitvatartási idő meghosszabbítását, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.”

7. cikk

(1) A Megállapodás 13. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A határátkelőhelyen a határforgalom-ellenőrzés Magyarország területén, közös helyen valósul meg. A 11. cikk (4)-(10) bekezdéseiben foglaltak megfelelően irányadók.

(2) A Megállapodás 13. cikk (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Szerződő Felek a szükséges személyi, technikai és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a nemzetközi személyforgalmat is a határátkelőhelyen vagy a nyitvatartási idő meghosszabbítását, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.”

8. cikk

(1) A Megállapodás II. része kiegészül két cikkel, amelyek számozása 13/A. cikk és 13/B. cikk lesz.

(2) Az új 13/A. cikk szövege a következő:

„13/A. cikk

Kübekháza-Rabe (Rábé) létesítendő közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhelyen a határforgalom-ellenőrzés Magyarország területén, közös helyen valósul meg. A 11. cikk (4)-(10) bekezdéseiben foglaltak megfelelően irányadók.

(2) A határátkelőhely használata kiterjed:

a) a Szerb Köztársaság állampolgárai,

b) az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárai, valamint a Svájci Államszövetség állampolgárai, valamint

c) a b) pontban meghatározott személyek családtagjai, akik harmadik ország állampolgárai és az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló uniós jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei

személyforgalmára (az autóbusz forgalom kivételével).

(3) A nyitvatartási idő 07.00-19.00 óráig tart.

(4) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító járművek nem közlekedhetnek.

(5) A megfelelő személyi, technikai és infrastrukturális feltételek biztosítását követően a határátkelőhely megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

(6) A Szerződő Felek a szükséges személyi, technikai és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a nemzetközi személyforgalmat is a határátkelőhelyen vagy a nyitvatartási idő meghosszabbítását, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.”

(3) Az új 13/B. cikk szövege a következő:

„13/B. cikk

Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) létesítendő közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhelyen a határforgalom-ellenőrzés Magyarország területén, közös helyen valósul meg. A 11. cikk (4)-(10) bekezdéseiben foglaltak megfelelően irányadók.

(2) A határátkelőhely használata kiterjed:

a) a Szerb Köztársaság állampolgárai,

b) az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárai, valamint a Svájci Államszövetség állampolgárai, valamint

c) a b) pontban meghatározott személyek családtagjai, akik harmadik ország állampolgárai és az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló uniós jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei személyforgalmára (az autóbusz forgalom kivételével).

(3) A nyitvatartási idő 07.00-19.00 óráig tart.

(4) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító járművek nem közlekedhetnek.

(5) A megfelelő személyi, technikai és infrastrukturális feltételek biztosítását követően a határátkelőhely megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

(6) A Szerződő Felek a szükséges személyi, technikai és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a nemzetközi személyforgalmat is a határátkelőhelyen vagy a nyitvatartási idő meghosszabbítását, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.”

9. cikk

A Megállapodás 15. cikk (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A határátkelőhelyen lehetőség van növény- és állategészségügyi ellenőrzés lefolytatására.”

10. cikk

A Megállapodás 18. cikk (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A határátkelőhelyen lehetőség van növény- és állategészségügyi ellenőrzés lefolytatására.”

11. cikk

A Megállapodás 18. cikk (5) bekezdése, valamint 19. cikk (4) bekezdése hatályát veszti.

12. cikk

A Megállapodás 22. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közös határátkelőhelyek részletes szabályait a Szerződő Felek működési rendben állapítják meg.”

13. cikk

A Megállapodás 24. cikk (5) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából, különösen a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által 2016. március 9-én 2016/399 számon elfogadott rendelet rendelkezéseiből, valamint Magyarország és a Szerb Köztársaság nemzetközi szervezetekben való tagságából fakadnak.”

14. cikk

(1) Jelen Egyezmény azon későbbi írásbeli értesítés kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső feltételek teljesítéséről.

(2) Jelen Egyezmény mindaddig hatályban marad, ameddig a Megállapodás hatályos.

Készült Budapesten, 2018. február 9-én, két eredeti példányban, magyar, szerb és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.”

„AGREEMENT between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Serbia on the modifications and supplements of the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Serbia on the public road, railway and the water cross-border control

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter: the Contracting Parties) have agreed that the Agreement signed on 24th of January in 2012 between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Serbia on the public road, railway and the water cross-border control (hereinafter: Agreement) will be modified and supplemented as follows:

Article 1

Article 5 (3) of the Agreement shall be modified as follows:

„Vehicles carrying dangerous goods are allowed to cross the border at the border crossing points in accordance with the Articles 7-13/B., 15-16., and 18-19. Vehicle carrying dangerous goods means a vehicle which has to be marked according to the ADR, RID and ADN rules.”

Article 2

Article 7 (4) of the Agreement shall be completed with the following sentence:

„The Contracting Parties may agree to increase the maximum permissible total weight in the case of infrastructure improvements.”

Article 3

Article 8 (4) of the Agreement shall be modified as follows:

„In case, the necessary personal, technical and infrastructural conditions are presented the Contracting Parties may also authorize international passenger traffic at the border crossing point or the extension of the opening hours, and they shall inform each other about this through diplomatic channels.”

Article 4

The title of Article 10 of the Agreement shall be modified as follows:

„Röszke-Horgoš border crossing point”

Article 5

(1) The title of Article 11 of the Agreement shall be modified as follows:

„Röszke 2-Horgoš 2 border crossing point”

(2) Article 11 (1) of the Agreement shall modified as follows:

„The Röszke 2-Horgoš 2 border crossing point is open for international passenger traffic except of buses, freight traffic and vehicles carrying dangerous goods. Border checks are performed at shared border crossing point in the territory of Hungary, in accordance with the paragraphs (4)-(10) of the present Article.”

(3) Article 11 (8) shall be modified as follows:

The officials of the Republic of Serbia are authorised to use means of restraint, except service weapon, against persons who are disrupting the order of the operation area, the border checks, or directly jeopardizing the life, the safety of others and the officials or the safety of property. For the means of restraint and the methods of their use, the relevant laws of the Republic of Serbia shall be applied. The officials of Hungary must be notified immediately on such actions, who shall provide assistance on request.

(4) Article 11 (9) shall be modified as follows:

While executing their duties, in the operational area the officials of the Republic of Serbia are allowed to wear their official uniform, insignia, carry service weapons (small firearm) and necessary service equipment and to lead service dogs with them. Service weapons may be used solely for legitimate defense. Money and other valuables seized by the officials of the Republic of Serbia during the border checks or carried by them for official duties, as well as confiscated or seized articles may be taken to the territory of the Republic of Serbia.

(5) Article 11 (10) of the Agreement shall be modified as follows:

„To the territory of Hungary the import of the telecommunication and data transmission equipment and devices necessary for the border check activities of the officials of the Republic of Serbia shall be governed by Article 21.”

(6) Article 11 (11) of the Agreement shall cease to have effect.

Article 6

Article 12 (4) of the Agreement shall be modified as follows:

„In case, the necessary personal, technical and infrastructural conditions are presented the Contracting Parties may also authorize international passenger traffic at the border crossing point or the extension of the opening hours, and they shall inform each other about this through diplomatic channels.”

Article 7

(1) Article 13 (1) of the Agreement shall be modified as follows:

„Border checks are performed at shared border crossing point in the territory of Hungary. The provisions of Article 11 (4)-(10) shall be applied accordingly.”

(2) Article 13 (6) of the Agreement shall be modified as follows:

„In case, the necessary personal, technical and infrastructural conditions are presented the Contracting Parties may also authorize international passenger traffic at the border crossing point or the extension of the opening hours, and they shall inform each other about this through diplomatic channels.”

Article 8

(1) The part II of the Agreement shall be completed with two new articles numbering Article 13/A. and 13/B..

(2) The new Article 13/A. is worded as follows:

„Article 13/A.

Kübekháza-Rabe road border crossing point to be established

(1) Border checks are performed at shared border crossing point in the territory of Hungary. The provisions of Article 11 (4)-(10) shall be applied accordingly.

(2) The border crossing point is open for the passenger traffic of (except of bus traffic):

a) the nationals of the Republic of Serbia,

b) the nationals of the Member States of the European Union, nationals of another state which is member of the Agreement on the European Economic Area and nationals of the Swiss Confederation, and

c) the family members of persons referred to in point b), who are third-country nationals and enjoying the union right of free movement of the citizens of the European Union.

(3) The opening hours are from 07.00 to 19.00.

(4) Vehicles carrying dangerous goods are not allowed to cross the border crossing point.

(5) After ensuring the appropriate personal, technical and infrastructural conditions the Contracting Parties shall consult about the date of opening of the border crossing point through diplomatic channels.

(6) In case, the necessary personal, technical and infrastructural conditions are presented the Contracting Parties may also authorize international passenger traffic at the border crossing point or the extension of the opening hours, and they shall inform each other about this through diplomatic channels.”

(3) The new Article 13/B. is worded as follows:

„Article 13/B.

Bácsszentgyörgy-Rastina road border crossing point to be established

(1) Border checks are performed at shared border crossing point in the territory of Hungary. The provisions of Article 11 (4)-(10) shall be applied accordingly.

(2) The border crossing point is open for the passenger traffic of (except of bus traffic):

a) the nationals of the Republic of Serbia,

b) the nationals of the Member States of the European Union, nationals of another state which is member of the Agreement on the European Economic Area and nationals of the Swiss Confederation, and

c) the family members of persons referred to in point b), who are third-country nationals and enjoying the union right of free movement of the citizens of the European Union.

(3) The opening hours are from 07.00 to 19.00.

(4) Vehicles carrying dangerous goods are not allowed to cross the border crossing point.

(5) After ensuring the appropriate personal, technical and infrastructural conditions the Contracting Parties shall consult about the date of opening of the border crossing point through diplomatic channels.

(6) In case, the necessary personal, technical and infrastructural conditions are presented the Contracting Parties may also authorize international passenger traffic at the border crossing point or the extension of the opening hours, and they shall inform each other about this through diplomatic channels.”

Article 9

Article 15 (3) of the Agreement shall be modified as follows:

„Phytosanitary and veterinary checks are available at the border crossing point.”

Article 10

Article 18 (4) of the Agreement shall be modified as follows:

„Phytosanitary and veterinary checks are available at the border crossing point.”

Article 11

Article 18 (5) and Article 19 (4) of the Agreement shall cease to have effect.

Article 12

Article 22 of the Agreement shall be completed with the following paragraph:

„(3) The Parties will conclude rules of operation of the shared border crossing points.”

Article 13

The first sentence of the paragraph (5) of the Article 24 shall be modified as follows:

„This Agreement does not affect the rights and obligations stemming from the membership of Hungary to the European Union, in particular the provisions of the Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), and the membership of Hungary and the Republic of Serbia in international organizations.”

Article 14

(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following receipt of the later written notification in which the Contracting Parties have notified each other by diplomatic means of the fulfilment of the internal conditions necessary for the entry into force of this Agreement.

(2) This Agreement shall remain in force until such time as the Agreement is in force.

Done at Budapest on 9 February 2018, in two originals, each in the Hungarian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.

6. § A Megállapodás - az Egyezményben foglalt módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt hiteles magyar és angol nyelvű szövegének az Egyezmény hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére