A jogszabály mai napon ( 2024.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

36/2019. (X. 15.) BM rendelet

az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító

a) a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer használatára,

b) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott közlekedési szolgáltatások igénybevételére és

c) a kormányzati kártyás beléptető rendszer használatára

d) *  a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat

da) irányítása alatt álló költségvetési szerv,

db) által alapított, vagy az alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány, valamint

dc) többségi befolyása alá tartozó gazdasági társaság

által nyújtott egyes szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére,

e) *  a helyi önkormányzattal tömegsport, látvány-csapatsport, kulturális, közművelődési, oktatási, kereskedelmi, gyógyászati, vendéglátási, a b) pont hatálya alá nem tartozó közlekedési, szabadidős, szociális vagy egészségügyi célból a jogosultság igazolására megállapodást vagy szerződést kötött egyéb szerv, valamint szervezet által nyújtott egyes szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére,

f) *  pénzforgalmi szolgáltatáshoz szükséges ügyfél-hitelesítésre

g) *  a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerbe való felhasználói belépésre

való jogosultság ellenőrzésére használható fel.

1/A. § *  Az 1. § szerinti igénybevétel céljából a szolgáltatásazonosító kiolvasásához szükséges technikai feltételeket a belügyminiszter a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti központi szolgáltató útján, az 1. § szerinti igénybevételt biztosító szerv (a továbbiakban: szerv) és a központi szolgáltató közötti megállapodás alapján biztosítja a szerv részére.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.