A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet

az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról

A Kormány a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 20/A. § (4) bekezdése szerinti bírság (a továbbiakban: bírság) kiszabásakor a vasúti igazgatási szerv - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott mérlegelési szempontokon túl - az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság összegéről: * 

a) - ha az erre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak - a jogsértő vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai,

b) a jogsértő magatartás kiterjedtsége,

c) a bírságnak a jogsértést elkövető további jogsértéstől való visszatartására való alkalmassága.

2. § A bírságot az azt megállapító végleges határozatban előírt határidőn belül a vasúti igazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01040463-00000000 számú fizetési számlájára történő átutalással, bírság jogcím megjelölésével és a határozat számának feltüntetésével kell megfizetni.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére