A jogszabály mai napon ( 2019.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

a kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról

A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nem minősül a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 28. pontjában meghatározott kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotásnak, és az Mktv. 12. § (8) bekezdése alapján nem támogatható az alábbi, egyéb televíziós műsorszámnak minősülő filmalkotás:

a) sorozatjellegű, televíziós bemutatásra készült alkotás, amely valós szereplők és események elsődlegesen szórakoztató célú nyomon követésén alapul (valóságshow),

b) fikciós filmsorozat, amely heti többszöri televíziós bemutatásra készült, és több mint húsz epizódból áll, az egyes részek lezáratlan dramaturgiájából adódóan végtelenül folytatható,

c) a szereplők improvizációs képességeinek bemutatására alapozó improvizációs műsorszám vagy sorozat,

d) részben fikciós film vagy filmsorozat, amely a szereplők természetes élethelyzeteit a jelenetek előre meghatározott dramaturgiájával, írásba foglalt és rögtönzött párbeszédekkel mutatja be (scripted reality).

2. § A kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotásnak nem minősülő filmalkotás tekintetében

a) közvetlen támogatás esetén a támogató a pályázatot vagy az egyedi támogatási kérelmet,

b) közvetett támogatás esetén a mozgóképszakmai hatóság a támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet

elutasítja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő, támogatási jogosultság megállapítása iránti ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére