A jogszabály mai napon ( 2022.10.01. ) hatályos állapota.

 

1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány

1. *  egyetért azzal, hogy a 2021-2023. években a Hungarian Grand Prix WTA International női szabadtéri tenisztorna (a továbbiakban: Tenisztorna) Magyarországon kerüljön megrendezésre;

2. *  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a Tenisztorna rendezési jogának elnyerése esetén a Tenisztorna 2021-2023. években történő magyarországi megrendezéséhez gondoskodjon évente 900 000 USD-nek megfelelő forintösszegű forrás rendelkezésre állásáról a 2021-2023. években az adott évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

3. *  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Tenisztorna rendezési jogának elnyerése esetén a Tenisztorna sikeres megrendezéséhez szükséges állami támogatással kapcsolatosan a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Társaság) támogatási jogviszony létesítéséről, oly módon, hogy a Társaságot a fel nem használt állami támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terhelje;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2021-2023. években a felmerülés ütemében

4. *  felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy egy ATP World Tour férfi tenisztorna magyarországi megrendezésének megvalósítása érdekében - az emberi erőforrások minisztere és a Társaság bevonásával - folytassanak tárgyalásokat a rendezési jog megszerzése érdekében, és készítsenek előterjesztést a megrendezéshez szükséges további kormányzati intézkedésekről és a részletes költségvetés megállapításáról;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. december 31.

5. egyetért azzal, hogy a Tenisztorna a Budapest III. kerület, belterület 60116/1 helyrajzi számú ingatlanon, természetben a Budapest III. kerület, Királyok útja 105. szám alatt található Római Teniszakadémián, a 2019. évi ATP 250 férfi tenisztorna - a megrendezéséhez szükséges fejlesztések (a továbbiakban: Fejlesztések) megvalósítását követően - a Budapest XI. kerület, belterület 314/24 helyrajzi számú ingatlanon, természetben a Budapest XI. kerület, Kánai út 2. szám alatt található Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontban valósuljanak meg;

6. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a Fejlesztések megvalósításához szükséges összesen 370 000 000 forint költségvetési támogatás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím terhére gondoskodjon;

7. egyetért azzal, hogy a Fejlesztések építtetője a Nemzeti Sportközpontok legyen, oly módon, hogy a fel nem használt állami támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terhelje;

8. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján a Tenisztorna lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: folyamatos


  Vissza az oldal tetejére