A jogszabály mai napon ( 2022.01.20. ) hatályos állapota.

 

1430/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyarország védelmi ipari kapacitásbővítéséhez szükséges állami kezességvállalásról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a HDT Védelmi ipari Kft. „bejegyzés alatt” (1133 Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 56.) részére a védelmi ipari kapacitásbővítés érdekében beruházás finanszírozására, illetve a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 4. § (2) bekezdés a), b), d) és h) pontja szerinti célokra nyújtani kívánt, legfeljebb 38 800 000 euró vagy annak megfelelő forint összegű hitelből eredő fizetési kötelezettségek 100%-áig az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a magyar államot visszavonhatatlan készfizető kezesség terheli;

2. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 49. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 1. pont szerinti jogszabályi állami készfizető kezességvállalásért a hitelfelvevő által fizetendő kezességvállalási díj mértékét a fennálló hitelállomány összegére vetített, évi 0,5%-ban határozza meg azzal, hogy a hitelfelvevő a hitelszerződés hatálybalépésének évében a hatálybalépéstől számított időszakra időarányos díj fizetésére köteles;

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti kezességvállalási díj összege meghatározásának és megfizetésének módjáról, valamint határidejéről tájékoztassa a hitelfelvevőt.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal


  Vissza az oldal tetejére