Hatály: közlönyállapot (2019.XI.8.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 elfogadásáról

A Kormány elfogadja a 2019–2030 közötti időszakra vonatkozó, a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiáját (a továbbiakban: KKV Stratégia), és az abban foglaltak megvalósítása érdekében

1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Kormány honlapján tegye közzé a KKV Stratégiát;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a 2021–2027 közötti tervezési időszak európai uniós támogatásai, valamint a korábbi évek operatív programjaiból visszaforgó pénzeszközök felhasználásának tervezésekor vegyék figyelembe a KKV Stratégia céljait és intézkedéseit;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – dolgozza ki a KKV Stratégia finanszírozási hátterét;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2019. december 31.

4. felkéri az érintett minisztereket, hogy az 1. mellékletben meghatározott feladatterv és a KKV Stratégiában szereplő intézkedések végrehajtásához szükséges lépéseket tegyék meg.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozathoz

A KKV Stratégia kiemelten kezelendő feladatainak intézkedési és ütemterve

Sorszám Felelős Feladat Határidő
1. innovációért és technológiáért felelős miniszter A KKV Stratégia kiemelten kezelendő feladatait tartalmazó zászlóshajó intézkedések Kormány elé terjesztése és a KKV Stratégia végrehajtásának további feladatait tartalmazó éves intézkedési terv elkészítése. minden év május 15.
2. innovációért és technológiáért felelős miniszter és az érintett miniszterek Évente jelentés készítése a KKV Stratégia végrehajtásáról a Kormány részére. minden év május 15.
3. innovációért és technológiáért felelős miniszter és az érintett miniszterek A KKV Stratégia naprakészségének és folyamatos fejlesztésének érdekében, kétévente a KKV Stratégia értékelésének és felülvizsgálatának elvégzése. első alkalommal:
2021. december 31.
4. innovációért és technológiáért felelős miniszter és az érintett miniszterek A KKV Stratégia végrehajtását támogató elemzési tevékenységek és konzultációs testületek, fórumok és folyamatok rendszerének kialakítása. 2019. december 31.
5. pénzügyminiszter, igazságügyi miniszter és az érintett miniszterek Akcióterv készítése az üzleti szabályozási környezet versenyképességének javítása, illetve a vállalkozások működését meghatározó igazgatási folyamatok nemzetközi összehasonlításban is érzékelhető javítása érdekében. 2020. március 31.
6. pénzügyminiszter A kisvállalkozások számára létrehozott adónemek kiterjesztése és megerősítése. 2020. január 1-től folyamatosan
7. pénzügyminiszter Az egyéni vállalkozók adóbevallásának egyszerűsítése. 2020. január 31.
8. innovációért és technológiáért felelős miniszter, pénzügyminiszter és az érintett miniszterek A vállalkozások adminisztrációs terheinek folyamatos csökkentése érdekében rendszeres konzultáció folytatása a vállalkozásokkal és az őket képviselő szervezetekkel és javaslatok kidolgozása a konzultáció eredményeinek felhasználásával. 2019. november 30-tól folyamatosan
9. innovációért és technológiáért felelős miniszter Kormányzati szolgáltatásokat nyújtó online platform elindítása a vállalkozók részére. 2020. június 30.
10. innovációért és technológiáért felelős miniszter A Magyar Multi Program elindítása
a nagy növekedésre képes és innovációs potenciállal bíró kis és közepes méretű vállalatok fejlesztése érdekében.
azonnal
11. innovációért és technológiáért felelős miniszter A Modern Mintaüzem Program elindítása a magyar kkv-k megújulásának támogatása érdekében. 2019. november 30.
12. innovációért és technológiáért felelős miniszter Program kidolgozása a hátrányos térségekben működő kkv-k fejlesztéseinek támogatása érdekében. 2019. november 30.
13. innovációért és technológiáért felelős miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, pénzügyminiszter, nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
A Magyar Tőkealap Program kidolgozása és elindítása, továbbá a
kkv-kat támogató tőkealapok rendszerének áttekintése és megerősítése a hazai vállalkozások piaci terjeszkedése érdekében.
2020. június 30.
14. nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter A gazdaságfejlesztési városi alapok rendszerének kidolgozása és elindítása meghatározott városok gazdaságának fejlesztése érdekében. azonnal
15. innovációért és technológiáért felelős miniszter, pénzügyminiszter,
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, külgazdasági és
külügyminiszter, agrárminiszter
A támogatott kkv-finanszírozás koordinációs mechanizmusának kialakítása a kkv-finanszírozási programokat működtető vagy a
kkv-finanszírozáshoz kapcsolódó kormányzati hatáskörrel bíró szervezetek széles körű együttműködésének érdekében.
2019. november 30.
16. innovációért és technológiáért felelős miniszter, pénzügyminiszter,
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, külgazdasági és
külügyminiszter, agrárminiszter
Kkv-finanszírozási alstratégia készítése. 2020. június 30.
17. külgazdasági és külügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter Az exportképes kkv-k körét szélesítő program kidolgozása és elindítása. 2019. december 15.
18. innovációért és technológiáért felelős miniszter A felnőttképzés pályakövetési rendszerére, valamint a munkaerőpiac rövid, közép- és hosszú távú előrejelző rendszerére vonatkozó koncepció kidolgozása. 2020. december 31.
19. innovációért és technológiáért felelős miniszter Tanácsadási és mentorálási szolgáltatások piacát fejlesztő intézkedések kidolgozása, amelyekkel a vállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek generációváltása hatékonyan támogatható. 2019. november 30.