Hatály: 2020.X.1. - 2020.X.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelet

egyes földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos MEKH rendeletek módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1., 2. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosítása

1-2. § * 

3. § Az R.

a) 1. §-ában a „2020. december 31-ig tartó négyéves” szövegrész helyébe „a szállítási és az elosztási rendszerhasználati díjak tekintetében 2021. szeptember 30-ig, a tárolási rendszerhasználati díjak tekintetében 2021. március 31-ig tartó” szöveg,

b) * 

lép.

2. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása

4. § A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R2.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Azokon az átadási-átvételi pontokon, amelyek vonatkozásában a szállítási rendszerüzemeltető - az ÜKSZ-ben meghatározott módon - megszakítható kapacitáslekötést vagy - a 459/2017/EU bizottsági rendelet 3. cikk 25. pontja és 32. cikke szerinti - túlnominálást tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja az egyes kapacitástermékek (éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli kapacitás) esetén megegyezik a 12-16. §-ban meghatározott, az adott kapacitástermékre vonatkozó szállítási kapacitásdíjnak a 7. mellékletben meghatározott kedvezménnyel csökkentett mértékével.”

5. § Az R2. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Az R2. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosítása

7. § A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § a) pontja, a 4-7. § és az 1-3. melléklet 2020. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelethez

Az R2. 5. mellékletének I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. Az éven belüli kapacitáslekötés esetében alkalmazandó szorzószámok a szállítási kapacitásdíjak esetén

I.1. Negyedéves lekötés esetén

A B C
1. Negyedév
(az adott gázév negyedéve első napjának 6:00:00-étől a gázév negyedévét követő negyedév első napjának 5:59:59-éig)
Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae), aao) alpontjai és ac) alpontja esetén Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)-aad),
aaf)-aag) és aai)-aan) alpontja esetén
2. Q1 (október-december) 26,75% 34,86%
3. Q2 (január-március) 26,75% 32,44%
4. Q3 (április-június) 26,75% 17,27%
5. Q4 (július-szeptember) 26,75% 24,94%

I.2. Havi lekötés esetén

A B C
1. Hónap
(az adott naptári hónap első napjának 6:00:00-étől a naptári hónapot követő hónap első napjának 5:59:59-éig)
Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae), aao) alpontjai és ac) alpontja esetén Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)-aad),
aaf)-aag)
és aai)-aan) alpontja esetén
2. január 9,75% 15,33%
3. február 9,75% 10,85%
4. március 9,75% 9,30%
5. április 9,75% 6,39%
6. május 9,75% 5,50%
7. június 9,75% 7,00%
8. július 9,75% 8,29%
9. augusztus 9,75% 9,38%
10. szeptember 9,75% 9,60%
11. október 9,75% 10,71%
12. november 9,75% 11,56%
13. december 9,75% 15,85%

I.3. Napi lekötés esetén

A B C
1. Hónap (az adott naptári nap reggel 6:00:00-étől a naptári napot követő nap 5:59:59-éig) Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae), aao) alpontjai és ac) alpontja esetén Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)-aad),
aaf)-aag) és aai)-aan) alpontja esetén
2. január 0,52% 0,82%
3. február 0,52% 0,58%
4. március 0,52% 0,50%
5. április 0,52% 0,34%
6. május 0,52% 0,29%
7. június 0,52% 0,37%
8. július 0,52% 0,44%
9. augusztus 0,52% 0,50%
10. szeptember 0,52% 0,51%
11. október 0,52% 0,57%
12. november 0,52% 0,62%
13. december 0,52% 0,85%

I.4. Napon belüli lekötés esetén

A B C
1. Hónap (az adott naptári nap reggel 6:00:00-étől a naptári napot követő nap 5:59:59-éig) Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae), aao) alpontjai és ac) alpontja esetén Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)-aad),
aaf)-aag) és aai)-aan) alpontja esetén
2. január 0,034% 0,053%
3. február 0,034% 0,037%
4. március 0,034% 0,032%
5. április 0,034% 0,022%
6. május 0,034% 0,019%
7. június 0,034% 0,024%
8. július 0,034% 0,028%
9. augusztus 0,034% 0,032%
10. szeptember 0,034% 0,033%
11. október 0,034% 0,037%
12. november 0,034% 0,040%
13. december 0,034% 0,054%

2. melléklet az 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelethez

„7. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez

Megszakítható kapacitás lekötése esetén a kapacitásdíjból adandó kedvezmény mértéke

A B C D E F
1. Az átadási-átvételi pont megnevezése A kedvezmény mértéke éves megszakítható kapacitástermék esetén A kedvezmény mértéke negyedéves megszakítható kapacitástermék esetén A kedvezmény mértéke havi megszakítható kapacitástermék esetén A kedvezmény mértéke napi megszakítható kapacitástermék esetén A kedvezmény mértéke napon belüli megszakítható kapacitástermék esetén
2. 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac) alpontja szerinti betáplálási pont 30,659% 32,805% 35,870% 58,251% 91,976%
3. 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aag) alpontja szerinti kiadási pont 2,755% 4,070% 4,451% 7,228% 11,412%
4. 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aam) alpontja szerinti kiadási pont 2,848% 3,048% 3,333% 5,412% 8,545%
5. 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), aad)-aaf),
aai)-aal), aan)-aao)
alpontja szerinti, és az ac) alpont szerinti átadási-átvételi pontok
0% 0% 0% 0% 0%

3. melléklet az 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelethez

„1. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

I. Szállítási rendszerüzemeltetési díj elemei és mértéke

1. Szállítási kapacitásdíjak és forgalmi díj:

A B
1. Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1) bekezdés Szállítási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év
2. a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja (kiadási pontok) 838,85
3. a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont) 838,85
4. a) pont aa) alpont aac) alpontja (osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont) 784,22
5. a) pont aa) alpont aai) alpontja (horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont) 784,22
6. a) pont aa) alpont aad) alpontja (ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont) 784,22
7. a) pont aa) alpont aak) alpontja (szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont) 784,22
8. a) pont aa) alpont aan) alpontja (román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont) 784,22
9. a) pont aa) alpont aae) alpontja (hazai termelés betáplálási pont) 784,22
10. a) pont ac) alpont acb) alpontja (tárolói betáplálási pont) 78,42
11. a) pont aa) alpont aaf) alpontja szerinti Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont 838,85
12. a) pont aa) alpont aag) alpontja szerinti Csanádpalota határkeresztező kiadási pont 838,85

2. Szállítási forgalmi díj: 31,68 Ft/MWh.

3. Szagosítási díj: 5953,23 Ft/l.

II. Földgázelosztási díj

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja:

a) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., a Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. és az OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. elosztási területén:

A) B) C) D) E) F)
1. Értékesítési kategóriák Elosztási átalánydíj Ft/MWh Elosztási alapdíj Ft/év Elosztási alapdíj Ft/m3/h/év Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év Elosztási forgalmi díj Ft/MWh
2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 2 937,16
3. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 9 192 1 232,91
4. 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 11 652 1 109 96,61
5. 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 12 876 1 226 79,25
6. 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 11 760 1 120 62,54

b) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. és az E.GAS Gázelosztó Kft. elosztási területén:

A) B) C) D) E) F)
1. Értékesítési kategóriák Elosztási átalánydíj Ft/MWh Elosztási alapdíj Ft/év Elosztási alapdíj Ft/m3/h/év Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év Elosztási forgalmi díj Ft/MWh
2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 3 368,09
3. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 9 192 1 460,32
4. 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 13 716 1 307 100,32
5. 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 14 316 1 363 81,14
6. 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 15 888 1 513 67,20

c.1) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. elosztási területén:

A) B) C) D) E) F)
1. Értékesítési kategóriák Elosztási átalánydíj Ft/MWh Elosztási alapdíj Ft/év Elosztási alapdíj Ft/m3/h/év Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év Elosztási forgalmi díj Ft/MWh
2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 2 615,26
3. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 9 192 1 015,73
4. 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 8 664 825 107,13
5. 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 10 212 973 84,09
6. 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 9 900 942 69,30

c.2) Elosztási átszállítási díj: 58,76 Ft/MWh

d) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az NKM Földgázhálózati Kft. elosztási területén:

A) B) C) D) E) F)
1. Értékesítési kategóriák Elosztási átalánydíj Ft/MWh Elosztási alapdíj Ft/év Elosztási alapdíj Ft/m3/h/év Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év Elosztási forgalmi díj Ft/MWh
2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 2 502,99
3. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 9 192 886,77
4. 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 10 044 956 100,62
5. 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 9 480 903 70,47
6. 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 6 708 638 73,06

e) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén:

A) B) C) D) E)
1. Értékesítési kategóriák Elosztási alapdíj
Ft/év
Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év
Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év Elosztási forgalmi díj Ft/MWh
2. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 9 192 977,94
3. 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 6 444 613 106,10
4. 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 11 076 1 055 42,87
5. 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 8 736 832 30,37

f) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén:

A) B) C) D) E) F)
1. Értékesítési kategóriák Elosztási átalánydíj Ft/MWh Elosztási alapdíj Ft/év Elosztási alapdíj Ft/m3/h/év Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év Elosztási forgalmi díj Ft/MWh
2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 2 642,23
3. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 9 192 1 083,18
4. 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 9 792 933 107,71
5. 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 12 168 1 158 76,96
6. 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 8 940 851 75,70

III. Földgáztárolási díj

A tárolási díj elemei és mértékei:

Kitárolási díj: 13,32 Ft/MWh

Betárolási díj: 109,27 Ft/MWh

A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)

M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)

B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)”


  Vissza az oldal tetejére