A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.

 

30/2020. Számviteli kérdés

A veszélyhelyzet időszaka alatt kihirdetett 140/2020. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a számviteli beszámolók letétbe helyezési és közzétételi határidejét május 31-e helyett meghosszabbították szeptember 30-ig, azzal, hogy a beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani. Kérdésként merült fel, hogy egy átalakulás esetén - amikor vagyonmérleg-tervezetként a számviteli törvény szerinti beszámoló is elfogadható hat hónapon belül, ha nem történik vagyonátértékelés - ez a határidő-meghosszabbítás érinti-e a beszámoló vagyonmérleg-tervezetkénti elfogadását? * 

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 140/2020. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámolókészítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi határidők - amennyiben azok a 140/2020. Korm. rendelet kihirdetésének időpontja és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: átalakulási törvény) 4. § (3) bekezdése szerint az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezeteként az átalakulásról való végleges döntés időpontját legfeljebb hat hónappal megelőző fordulónapra készített, számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is elfogadható abban az esetben, ha a jogi személy az átértékelés lehetőségével nem él. Az átalakulási törvény hivatkozott 4. § (3) bekezdése a hat hónapot kifejezetten a beszámoló mérlegfordulónapjához viszonyítja, függetlenül a beszámoló elkészítésének, letétbe helyezésének és közzétételének időpontjától.

A beszámoló vagyonmérleg-tervezetkénti elfogadásnak - külön törvényi rendelkezések szerinti - fő szabálya tehát annak fordulónapjához kötött, ezen a szabályon, illetve az alkalmazás lehetőségén a beszámolókészítés határidejének 2020. szeptember 30-ig történő meghosszabbítása sem változtatott.

A két előírás tehát nincs közvetlen összefüggésben egymással, a vagyonmérleg-tervezet elkészítése nem a számviteli beszámolóra épülő további számviteli kötelezettség, hanem egy attól teljesen független, az átalakuláshoz kapcsolódó kötelezettség.

Ebből következően a számviteli törvény szerinti beszámolót vagyonmérleg-tervezetként továbbra is csak a mérlegfordulónapot követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni, ami naptári üzleti éves beszámolókészítés esetén a 2020. június végéig elfogadott beszámoló figyelembevételi lehetőségét jelenti abban az esetben, ha a vagyonátértékelés lehetőségével nem kívánnak élni. Amennyiben az átértékelés lehetőségével élni kívánnak, abban az esetben vagyonmérleg-tervezetként egyáltalán nem használhatják a megelőző mérlegfordulónapra készített, számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegét.

[A 140/2020. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése, valamint az átalakulási törvény 4. § (3) bekezdése]