A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi LXXXI. törvény

egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről * 

1–4. * 

1–16. § * 

5. * 

17. § * 

6–14. * 

18–34. § * 

15. Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról

35. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest belterület 36548 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1088 Budapest, Puskin utca 4. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) ingyenesen budapesti képzési központjának létrehozása, és közéleti képzéseinek folytatásának, az Alapítvány tevékenységének és egyéb feladatai elősegítése érdekében a Kommentár Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-0009798) tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az átvevő jogi személy az Ingatlant terhelő kötelezettségeket a 36. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

36. § A 35. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésekben az Ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

16. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 17. § 2021. január 1-jén lép hatályba.