A jogszabály mai napon ( 2021.05.15. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.VII.1. - 2021.VII.1.)

 

2020. évi CXXVIII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról * 

1. * 

1. § * 

2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

2-7. § * 

8. § (1) * 

(2) * 

9. § * 

10. § * 

11-12. § * 

13. § * 

14-18. § * 

19. § * 

20-33. § * 

34. § * 

35-38. § * 

39-40. § * 

41-46. § * 

47. § * 

48-50. § * 

51. § * 

52. § (1) * 

(2) * 

53. § (1) * 

(2) * 

54. § (1) * 

(2) * 

55. § * 

56. § A Kbt.

1-11. * 

12. * 

13-17. * 

18-19. * 

20-25. * 

26-27. * 

28-31. * 

lép.

57. § Hatályát veszti a Kbt.

1. * 

2-7. * 

8. * 

9-11. * 

12. * 

13. * 

14. * 

15. * 

3. * 

58-60. § * 

4. Záró rendelkezések

61. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 8. § (2) bekezdése, a 34. §, az 52. § (1) bekezdése, az 54. § (2) bekezdése, az 55. §, az 57. § 1. és 12. és 14. pontja, valamint az 58-60. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2-7. §, a 8. § (1) bekezdése, a 9. §, a 11. §, a 12. §, a 14-18. §, a 20-33. §, a 35-38. §, a 41-46. §, a 48-50. §, az 53. § (2) bekezdése és az 54. § (1) bekezdése, az 56. § 1-11., 13-17., 20-25. és 28-31. pontja, továbbá az 57. § 2-7., 9-11., valamint 13. és 15. pontja 2021. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 10. §, a 13. §, a 19. §, a 39-40. §, az 51. §, az 52. § (2) bekezdése, az 53. § (1) bekezdése, az 56. § 18., 19., 26. és 27. pontja, valamint az 57. § 8. pontja 2021. július 1-jén lép hatályba.

62. § E törvény

a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (3) bekezdés a) pontjának, 10. cikk (6) bekezdésének, 38. cikk (7) bekezdés b) pontjának, 41. cikk (3) bekezdése második albekezdésének, valamint a 42. cikk (3) bekezdésének,

b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikk (4) bekezdés c) pontjának, 29. cikk (1) bekezdése második albekezdésének, 31. cikk (2) bekezdésének, valamint a 71. cikk (5) bekezdésének,

c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikk (4) bekezdés c) pontjának, valamint a 88. cikk (5) bekezdésének,

d) az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló 2014. április 16-i 2014/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének

való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére