A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CLIII. törvény

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/1-62/4. számú határozatában, valamint 2020. március 4-én elfogadott 63/2. és 63/3. számú határozatában foglalt módosítás kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/1-62/4., valamint 2020. március 4-én elfogadott 63/2. és 63/3. számú határozatát e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/1. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/1. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/2. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/2. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/3. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/3. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/4. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/4. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/2. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/2. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/3. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/3. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

10. § Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/1-62/4. számú határozatának, valamint 2020. március 4-én elfogadott 63/2. és 63/3. számú határozatának végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

62/1. sz. határozat

A parafluorobutyrylfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén úgy határozott, hogy a parafluorobutyrylfentanylt az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

2. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

Decision 62/1

Inclusion of parafluorobutyrylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided to include parafluorobutyrylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol.

3. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

62/2. sz. határozat

Az orthofluorofentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén úgy határozott, hogy az orthofluorofentanylt az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

4. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

Decision 62/2

Inclusion of orthofluorofentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided to include orthofluorofentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol.

5. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

62/3. sz. határozat

A methoxyacetylfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén úgy határozott, hogy a methoxyacetylfentanylt az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

6. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

Decision 62/3

Inclusion of methoxyacetylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided to include methoxyacetylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol.

7. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

62/4. sz. határozat

A cyclopropylfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén úgy határozott, hogy a cyclopropylfentanylt az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

8. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

Decision 62/4

Inclusion of cyclopropylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided to include cyclopropylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol.

9. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

63/2. sz. határozat

A crotonylfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 47 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás ellenében úgy határozott, hogy a crotonylfentanylt az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

10. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

Decision 63/2

Inclusion of crotonylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 47 votes to none, with one abstention, to include crotonylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol.

11. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

63/3. sz. határozat

A valerylfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 47 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a valerylfentanylt az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

12. melléklet a 2020. évi CLIII. törvényhez

Decision 63/3

Inclusion of valerylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 47 votes to none, with no abstentions, to include valerylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol.