A jogszabály mai napon ( 2022.08.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CLV. törvény

az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2000. március 7-én elfogadott 43/1., 2001. március 20-án elfogadott 44/5. és 44/6., 2010. március 8-án elfogadott 53/1., 2014. március 19-én elfogadott 57/1., 2017. március 16-án elfogadott 60/12. és 60/13., 2019. március 19-én elfogadott 62/10., 62/11. és 62/12., valamint a 2020. március 4-én elfogadott 63/1. számú határozatában foglalt módosítás kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2000. március 7-én elfogadott 43/1., 2001. március 20-án elfogadott 44/5. és 44/6., 2010. március 8-án elfogadott 53/1., 2014. március 19-én elfogadott 57/1., 2017. március 16-án elfogadott 60-12. és 60/13., 2019. március 19-én elfogadott 62/10., 62/11. és 62/12., valamint 2020. március 4-én elfogadott 63/1. számú határozatát e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2000. március 7-én elfogadott 43/1. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2000. március 7-én elfogadott 43/1. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2001. március 20-án elfogadott 44/5. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2001. március 20-án elfogadott 44/5. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2001. március 20-án elfogadott 44/6. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2001. március 20-án elfogadott 44/6. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos angol nyelvű szövegét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2010. március 8-án elfogadott 53/1. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2010. március 8-án elfogadott 53/1. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos angol nyelvű szövegét a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2014. március 19-én elfogadott 57/1. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2014. március 19-én elfogadott 57/1. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos angol nyelvű szövegét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2017. március 16-án elfogadott 60/12. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2017. március 16-án elfogadott 60/12. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos angol nyelvű szövegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2017. március 16-án elfogadott 60/13. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2017. március 16-án elfogadott 60/13. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos angol nyelvű szövegét a 14. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/10. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/10. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos angol nyelvű szövegét a 16. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/11. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/11. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos angol nyelvű szövegét a 18. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/12. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/12. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos angol nyelvű szövegét a 20. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/1. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 21. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/1. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos angol nyelvű szövegét a 22. melléklet tartalmazza.

14. § Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

15. § Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2000. március 7-én elfogadott 43/1., 2001. március 20-án elfogadott 44/5. és 44/6., 2010. március 8-án elfogadott 53/1., 2014. március 19-én elfogadott 57/1., 2017. március 16-án elfogadott 60-12. és 60/13., 2019. március 19-én elfogadott 62/10., 62/11. és 62/12., valamint 2020. március 4-én elfogadott 63/1. számú határozatainak végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

CND 43/1. határozat

A norefedrin felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2000. március 7-én megtartott 1184. ülésén a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület javaslata alapján 39 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a norefedrint, ideértve annak sóit és optikai izomerjeit az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

2. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

CND Dec.43/1.

Inclusion of norephedrine in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 1184th meeting, on 7 March 2000, the Commission on Narcotic Drugs, on the recommendation of the International Narcotics Control Board, decided by 39 votes to none, with no abstentions, to include norephedrine, including its salts and optical isomers, in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

3. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

CND 44/5. határozat

Az ecetsavanhidridnek az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény II. jegyzékéből az I. jegyzékébe történő áthelyezése

A Kábítószer Bizottság 2001. március 20-án megtartott 1195. ülésén az ecetsavanhidridnek az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény II. jegyzékéből I. jegyzékébe történő áthelyezéséről határozott.

4. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

CND Dec.44/5.

Transfer of acetic anhydride from Table II to Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 1195th meeting, on 20 March 2001, the Commission on Narcotic Drugs decided to transfer acetic anhydride from Table II to Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

5. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

CND 44/6. határozat

A kálium-permanganátnak az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény II. jegyzékéből az I. jegyzékébe történő áthelyezése

A Kábítószer Bizottság 2001. március 20-án megtartott 1195. ülésén a kálium-permanganátnak az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény II. jegyzékéből I. jegyzékébe történő áthelyezéséről határozott.

6. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

CND Dec.44/6.

Transfer of potassium permanganate from Table II to Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 1195th meeting, on 20 March 2001, the Commission on Narcotic Drugs decided to transfer potassium permanganate from Table II to Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

7. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

53/1. sz. határozat

A fenilecetsavnak az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény II. jegyzékéből az I. jegyzékébe történő áthelyezése

A Kábítószer Bizottság 2010. március 8-án megtartott 2. ülésén a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület javaslata alapján 44 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a fenilecetsavnak az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény II. jegyzékéből I. jegyzékébe történő áthelyezéséről határozott.

8. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

Decision 53/1

Transfer of phenylacetic acid from Table II to Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 2nd meeting, on 8 March 2010, the Commission on Narcotic Drugs, on the recommendation of the International Narcotics Control Board, decided by 44 votes to none, with no abstentions, to transfer phenylacetic acid from Table II to Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

9. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

57/1. sz. határozat

Az alfa-fenilacetoacetonitril és optikai izomerjeinek felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2014. március 19-én megtartott 9. ülésén 40 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az alfa-fenilacetoacetonitrilt és optikai izomerjeit az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

10. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

Decision 57/1

Inclusion of alpha-phenylacetoacetonitrile and its optical isomers in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 9th meeting, on 19 March 2014, the Commission on Narcotic Drugs decided by 40 votes to none, with no abstentions, to include alpha-phenylacetoacetonitrile and its optical isomers in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

11. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

60/12. sz. határozat

A 4-anilin-N-fenetil-piperidin (ANPP) felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén 51 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 4-anilin-N-fenetil-piperidint (ANPP) az 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

12. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

Decision 60/12

Inclusion of 4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP) in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no abstentions, to include 4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP) in Table I of the 1988 Convention.

13. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

60/13. sz. határozat

Az N-fenetil-4-piperidon (NPP) felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén 51 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az N-fenetil-4-piperidont (NPP) az 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

14. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

Decision 60/13

Inclusion of N-phenethyl-4-piperidone (NPP) in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no abstentions, to include N-phenethyl-4-piperidone (NPP) in Table I of the 1988 Convention.

15. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

62/10. sz. határozat

A 3,4-MDP-2-P-metil-glicidát (PMK glicidát) (összes sztereoizimer) felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén 48 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 3,4-MDP-2-P-metil-glicidátot (PMK glicidát) (összes sztereoizimer) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

16. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

Decision 62/10

Inclusion of “3,4-MDP-2-P methyl glycidate” (“PMK glycidate”) (all stereoisomers) in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided by 48 votes to none, with no abstentions, to include “3,4-MDP-2-P methyl glycidate” (“PMK glycidate”) (all stereoisomers) in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

17. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

62/11. sz. határozat

A 3,4-MDP-2-P-metil-glicidsav (PMK glicidsav) (összes sztereoizomer) felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén 47 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 3,4-MDP-2-P-metil-glicidsavat (PMK glicidsav) (összes sztereoizomer) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

18. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

Decision 62/11

Inclusion of 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (“PMK glycidic acid”) (all stereoisomers) in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided by 47 votes to none, with no abstentions, to include 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (“PMK glycidic acid”) (all stereoisomers) in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

19. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

62/12. sz. határozat

Az alfa-fenilacetoacetamid (APAA) (ideértve annak optikai izomerjeit) felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén 47 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az alfa-fenilacetoacetamidot (APAA) (ideértve annak optikai izomerjeit) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

20. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

Decision 62/12

Inclusion of alpha-phenylacetoacetamide (APAA) (including its optical isomers) in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided by 47 votes to none, with no abstentions, to include alpha-phenylacetoacetamide (APAA) (including its optical isomers) in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

21. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

63/1. sz. határozat

A metil-alfa-fenil-acetoacetát (MAPA), ideértve annak optikai izomerjeit felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 47 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a metil-alfa-fenil-acetoacetátot (MAPA), ideértve annak optikai izomerjeit az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

22. melléklet a 2020. évi CLV. törvényhez

Decision 63/1

Inclusion of methyl alpha-phenylacetoacetate (MAPA), including its optical isomers, in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 47 votes to none, with no abstentions, to include methyl alpha-phenylacetoacetate (MAPA), including its optical isomers, in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.


  Vissza az oldal tetejére