A jogszabály mai napon ( 2022.06.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlásával és öntözésfejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlásával és öntözésfejlesztésével (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó, valamint a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárások ügyintézési határideje - a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - nyolc nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházás által érintett ingatlanok

A B
1. A település megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
(helyrajzi szám)
2. Jánossomorja 0172/1
3. Jánossomorja 0172/2
4. Jánossomorja 0174/12
5. Jánossomorja 0174/13
6. Jánossomorja 0183/20
7. Jánossomorja 0183/21
8. Jánossomorja 0183/22
9. Jánossomorja 0183/23
10. Újrónafő 038/1
11. Újrónafő 041
12. Jánossomorja 0449/25
13. Jánossomorja 0449/26
14. Jánossomorja 0449/42
15. Jánossomorja 0449/43
16. Jánossomorja 0449/44
17. Jánossomorja 0449/45
18. Jánossomorja 0449/46
19. Jánossomorja 0449/47
20. Jánossomorja 0449/48
21. Jánossomorja 0449/49
22. Jánossomorja 0449/50
23. Jánossomorja 0449/51
24. Jánossomorja 0450/4
25. Jánossomorja 0454/7
26. Jánossomorja 0454/8
27. Jánossomorja 0456/3
28. Újrónafő 047
29. Jánossomorja 0479/15
30. Jánossomorja 0479/16
31. Jánossomorja 0479/17
32. Jánossomorja 0479/18
33. Jánossomorja 0479/19
34. Jánossomorja 0479/20
35. Jánossomorja 0479/21
36. Jánossomorja 0482/2
37. Jánossomorja 0486/15
38. Jánossomorja 0486/16
39. Jánossomorja 0486/18
40. Jánossomorja 0486/19
41. Jánossomorja 0486/20
42. Jánossomorja 0486/21
43. Jánossomorja 0486/22
44. Jánossomorja 0486/23
45. Jánossomorja 0486/24
46. Jánossomorja 0486/26
47. Jánossomorja 0486/27
48. Jánossomorja 0486/28
49. Jánossomorja 0486/30
50. Újrónafő 066/1
51. Újrónafő 066/8
52. Jánossomorja 0761/1
53. Jánossomorja 0781/7
54. Jánossomorja 0807/16
55. Jánossomorja 0807/17
56. Jánossomorja 0807/18
57. Jánossomorja 0807/19
58. Jánossomorja 0807/3
59. Jánossomorja 0807/5
60. Jánossomorja 0807/6
61. Jánossomorja 0807/7
62. Jánossomorja 0811/5
63. Jánossomorja 0816/1
64. Jánossomorja 0816/10
65. Jánossomorja 0816/2
66. Jánossomorja 0821/10
67. Jánossomorja 0821/11
68. Jánossomorja 0821/12
69. Jánossomorja 0821/13
70. Jánossomorja 0821/15
71. Jánossomorja 0821/16
72. Jánossomorja 0821/17
73. Jánossomorja 0821/18
74. Jánossomorja 0821/19
75. Jánossomorja 0821/20
76. Jánossomorja 0821/5
77. Jánossomorja 0821/6
78. Jánossomorja 0821/7
79. Jánossomorja 0821/8
80. Jánossomorja 0821/9
81. Jánossomorja 0822
82. Jánossomorja 0823
83. Jánossomorja 0824
84. Jánossomorja 0825/4
85. Jánossomorja 0826
86. Jánossomorja 0914
87. Jánossomorja 0916/1
88. Jánossomorja 0921/3
89. Jánossomorja 0925/2
90. Jánossomorja 0926
91. Jánossomorja 0929
92. Jánossomorja 0930
93. Jánossomorja 0931/14
94. Jánossomorja 0931/15
95. Jánossomorja 0931/16
96. Jánossomorja 0931/17
97. Jánossomorja 0931/18
98. Jánossomorja 0931/19
99. Jánossomorja 0931/4
100. Jánossomorja 0931/7
101. Jánossomorja 0939/1
102. Jánossomorja 0946
103. Jánossomorja 0947/9
104. Jánossomorja 0948
105. Jánossomorja 0949/30

2. melléklet a 330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. földvédelmi hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. erdővédelmi hatósági eljárások,

18. tűzvédelmi hatósági eljárások,

19. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

22. azok az 1-21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokon tervezett beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1-22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére