A jogszabály mai napon ( 2020.11.01. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.XI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány Magyarország közrendjét és belső biztonságát fenyegető komoly veszély fennállása miatt az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 13. §-a alapján kihirdeti, hogy a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti teljes belső határon a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja.

2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) *  Ez a rendelet 2020. december 1-jén hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére