A jogszabály mai napon ( 2021.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D. § (1) bekezdés g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában kontaktszemélynek minősül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 65. § (1) bekezdése szerinti azon személy, aki COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett, nem mutatja a COVID-19 betegség tüneteit, és a hatóság kontaktszeméllyé nyilvánítja.

2. § (1) A járványügyi hatóság az Eütv. 65. § (1) bekezdése szerinti, járványügyi megfigyelést elrendelő határozatában az Eütv. 66. § (1) bekezdése alapján a kontaktszemélyt mozgási szabadságában úgy is korlátozhatja, hogy meghatároz számára egy lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet, amelyet a kontaktszemély a járványügyi megfigyelés időtartamára - a (2) és (4) bekezdés szerinti feltételek hiányában - nem hagyhat el.

(2) A járványügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti korlátozást határozatával megszünteti, ha a kontaktszemély a járványügyi megfigyelés időtartama alatt, 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó okirattal igazolja, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

(3) A (2) bekezdés szerinti első vizsgálatot attól a naptól számított negyedik napon lehet megkezdeni, amikor a kontaktszemély a COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett.

(4) A járványügyi hatóság Eütv. 65. § (1) bekezdése szerinti, járványügyi megfigyelést elrendelő határozata nem lehet akadálya annak, hogy a kontaktszemély a (2) bekezdés szerinti vizsgálatok elvégzése céljából és időtartamára a számára meghatározott lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet elhagyja.

3. § A 2. § az Eütv. 67. §-a szerinti járványügyi zárlat elrendelése esetén nem alkalmazható.

4. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére