A jogszabály mai napon ( 2024.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D. § (1) bekezdés g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában kontaktszemélynek minősül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 65. § (1) bekezdése szerinti azon személy, aki COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett, nem mutatja a COVID-19 betegség tüneteit, és a hatóság kontaktszeméllyé nyilvánítja.

2. § (1) A járványügyi hatóság az Eütv. 65. § (1) bekezdése szerinti, járványügyi megfigyelést elrendelő határozatában az Eütv. 66. § (1) bekezdése alapján a kontaktszemélyt mozgási szabadságában úgy is korlátozhatja, hogy meghatároz számára egy lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet, amelyet a kontaktszemély a járványügyi megfigyelés időtartamára – a (2) és (4) bekezdés szerinti feltételek hiányában – nem hagyhat el.

(2) *  Az országos tisztifőorvos megállapíthatja azokat a feltételeket, illetve vizsgálatokat, amelyek teljesülése esetén az (1) bekezdés szerinti járványügyi megfigyelést a járványügyi hatóság megszünteti.

(3) * 

(4) *  A járványügyi hatóság Eütv. 65. § (1) bekezdése szerinti, járványügyi megfigyelést elrendelő határozata nem lehet akadálya annak, hogy a kontaktszemély a járványügyi intézkedéshez kapcsolódó vizsgálatok elvégzése céljából és időtartamára a számára meghatározott lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet elhagyja.

3. § A 2. § az Eütv. 67. §-a szerinti járványügyi zárlat elrendelése esetén nem alkalmazható.

4. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  A COVID–19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (2) és (4) bekezdését a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.