A jogszabály mai napon ( 2021.12.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

410/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség járványügyi készültséggel kapcsolatos feladatokban történő közreműködéséről

A Kormány

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,

a 2. § tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés h) pontjában és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 92/C. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Honvédség a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés k) pontja alapján, a Hvt. 54/E. §-ában foglaltak szerint közreműködik a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti egészségügyi válsághelyzet (a továbbiakban: járványügyi készültség) ideje alatt

a) - a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendeletre figyelemmel - a határellenőrzési és a határvédelmi feladatokban,

b) * 

c) szükség esetén - a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján létrehozott Operatív Törzs felkérésére - egyes létesítmények fertőtlenítésében,

d) szükség esetén - a belügyminiszter felkérésére - a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti tranzitáthaladással összefüggő kísérési feladatokban és

e) * 

2. § A járványügyi készültség ideje alatt a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény XXI/B. Fejezete, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény VI/A. Fejezete szerinti szabályokat alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére