Hatály: 2022.I.1. - 2022.I.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) és j) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés p) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont aa) alpontjában,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím és az 1-6. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1-5. * 

1-5. § * 

6. Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § * 

7-8. § * 

9. § * 

10-11. § * 

12. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 3/A. § (1) és (4) bekezdésében a „2021. január” szövegrészek helyébe a „2022. január” szöveg,

b) 3/A. § (2) bekezdésében a „2020. november” szövegrészek helyébe a „2022. január” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a „2018-2021. évi” szövegrész helyébe a „2018-2022. évi” szöveg

lép.

13. § * 

14. § * 

15. § (1) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

16. § * 

17. § * 

7. * 

18-20. § * 

8. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-6. §, a 9. §, a 17. § az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott napon lép hatályba.

(3) A 12. §, a 15. §, valamint a 4. és az 5. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 13. §, a 16. § és a 6. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1-3. melléklet az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez * 

4. melléklet az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez

9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő orvosok, fogorvosok, nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1. Gyakorlati idő Szakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők
esetén igényelhető
2. 0-2 év 363 733 Ft 164 233 Ft
3. 3-5 év 526 495 Ft 327 095 Ft
4. 6-10 év 839 771 Ft 638 671 Ft
5. 11-15 év 839 771 Ft 780 702 Ft
6. 16-20 év 839 771 Ft 842 591 Ft
7. 21-25 év 839 771 Ft 968 867 Ft
8. 26-30 év 839 771 Ft 1 085 523 Ft
9. 31-35 év 839 771 Ft 1 134 990 Ft
10. 36-40 év 839 771 Ft 1 257 880 Ft
11. 41- év 839 771 Ft 1 566 931 Ft

2. Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvosok, fogorvosok és iskolaorvosok bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1. Gyakorlati idő Szakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők
esetén igényelhető
2. 0-2 év 408 453 Ft 408 453 Ft
3. 3-5 év 577 715 Ft 577 715 Ft
4. 6-10 év 897 491 Ft 897 491 Ft
5. 11-15 év 897 491 Ft 1 048 722 Ft
6. 16-20 év 897 491 Ft 1 131 911 Ft
7. 21-25 év 897 491 Ft 1 279 487 Ft
8. 26-30 év 897 491 Ft 1 398 338 Ft
9. 31-35 év 897 491 Ft 1 447 765 Ft
10. 36-40 év 897 491 Ft 1 570 695 Ft
11. 41- év 897 491 Ft 1 879 706 Ft

5. melléklet az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez

10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)


SZINT

ÉVEK
Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy
bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)
A B C D E F G H I J
1 0-3 83 842 103 428 88 173 96 709 119 472 197 722 210 526 216 217 225 466 256 053
2 4-6 86 778 107 835 92 441 102 400 129 431 211 949 226 176 236 135 246 807 280 240
3 7-9 89 717 112 243 96 709 108 091 139 390 226 176 241 826 256 053 268 147 304 426
4 10-12 92 655 116 650 100 977 113 782 149 350 240 404 257 476 275 971 289 488 328 612
5 13-15 95 593 121 056 105 245 119 472 159 309 254 631 273 126 295 890 310 829 352 798
6 16-18 98 532 125 464 109 513 125 163 169 268 268 858 288 776 315 808 332 170 376 984
7 19-21 101 470 129 871 113 782 130 854 179 227 283 085 304 426 335 726 353 510 392 382
8 22-24 104 408 134 279 118 050 136 545 189 186 297 312 320 076 355 644 374 851 406 913
9 25-27 107 345 138 686 122 318 142 236 199 145 311 539 335 726 375 562 389 887 421 443
10 28-30 110 283 143 092 126 586 147 927 209 104 325 767 351 376 395 480 402 708 435 972
11 31-33 113 222 147 499 130 854 153 618 219 063 339 994 367 025 415 400 415 529 450 502
12 34-36 116 160 151 907 135 122 159 309 229 022 354 221 382 675 427 063 428 349 465 033
13 37-39 119 098 156 314 139 390 164 999 238 981 368 448 398 327 438 564 439 750 478 404
14 40-42 122 037 160 720 143 659 170 690 248 940 382 675 413 977 450 064 451 151 491 775
15 43-45 124 975 165 128 147 927 176 381 258 899 396 904 423 375 461 565 462 552 505 146
16 46-48 127 941 169 595 152 247 182 158 269 075 411 317 431 477 473 643 474 591 519 267
17 49-51 130 943 174 123 156 618 188 019 279 469 418 916 439 985 486 319 487 287 534 159

6. melléklet az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére