A jogszabály mai napon ( 2021.08.02. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2020/C 144/01) INFORMÁCIÓJA

állami támogatások engedélyezéséről az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében - Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja
Támogatás száma SA.43546 (2016/FC)
Tagállam Szlovénia
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Domnevna državna pomoč Lekar ni Ljubljana
Jogalap Zakon o lekarniški dejavnosti
Az intézkedés típusa Egyedi támogatás Javni Zavod Lekarne Ljublana
Célkitűzés Általános gazdasági érdekű szolgátatások
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Egyéb, Támogatott szolgáltatások
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 59 (millió)
Támogatás intenzitása %
Időtartam -
Gazdasági ágazat Humán-egészségügyi ellátás
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Mestna občina Ljubljana, občina Škofljica.
Ljubljana, Škofljica.
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.01.20
Támogatás száma SA.48894 (2019/N)
Tagállam Franciaország
Régió FRANCE -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) SAS GEODEEP - Guarantee fund for geothermal projects
Jogalap Les articles L131-3 à L131-7 et R131-1 à R131-26 du code de l’environnement relatifs aux missions et modalités d’intervention de l’ADEME
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés Megújuló energia, Környezetvédelem
Támogatás formája Visszatérítendő előleg
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 16,1 (millió)
Éves költségvetés: EUR 1,61 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2030.01.20
Gazdasági ágazat Villamosenergia-; gáz-; gőzellátás; légkondicionálás
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe ADEME
20 AVENUE DU GRESILLE BP 90406 49 000 ANGERS
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2019.12.16
Támogatás száma SA.53469 (2019/N)
Tagállam Észtország
Régió Estonia -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) State aid in favour of maritime transport
Jogalap Tulumaksuseaduse, kogumispensionide seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja töö-
tuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés Ágazati fejlesztés
Támogatás formája Társadalombiztosítási hozzájárulás csökkentése, Adóalap-mérséklés, Adókulcscsökkentés
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 178 (millió)
Támogatás intenzitása %
Időtartam 2020.07.01 - 2026.06.30
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, Eesti
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.03.17
Támogatás száma SA.55177 (2019/N)
Tagállam Németország
Régió NORDRHEIN-WESTFALEN -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Nordrhein-Westfalen - Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Minderung oder Vermeidung von durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen Belastungen (Förderrichtlinien Wolf)
Jogalap Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Minderung oder Vermeidung von durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen Belastungen (Förderrichtlinien Wolf) [Entwurf]
Landeshaushaltsordnung (LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999 (GV. NRW. S. 67), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 803), in Kraft getreten am 1. Januar 2019; § 53 (Biligkeitsleistungen) und § 44 (Zuwendungen) LHO
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés Védett állatok által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás, Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 5 (millió)
Éves költségvetés: EUR 1 (millió)
Támogatás intenzitása 100 %
Időtartam -ig 2023.12.31
Gazdasági ágazat Növénytermesztés; állattenyésztés; vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.03.23
Támogatás száma SA.55647 (2019/N)
Tagállam Olaszország
Régió ITALIA -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali
Jogalap Bozza di decreto ministeriale „Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali”
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés Az erdészeti ágazatban folytatott e gyüttműködés céljából nyújtott támogatás
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 48 985 (millió)
Támogatás intenzitása 100 %
Időtartam -ig 2025.12.31
Gazdasági ágazat Erdőgazdálkodás
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministero delle poltiche agricole alimentari e forestali
Via Venti Settembre 20 - 00187
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.01.23
Támogatás száma SA.55742 (2019/N)
Tagállam Csehország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) The aid for the replacement of the frequency dependent equipment for Broadcasting UHF Spectrum migration of 700 MHz-CZ
Jogalap Act No 252/2017 (Act No 127/2005) on Electronic Communications; Governmental Decree No. 648/2016 (of 20 July 2016) on the Strategy for the Development of Terrestrial Digital TV Broadcasting
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés Ágazati fejlesztés, Egy közös európai érdekű fontos projekt végrehajtása, Széles sávú infrastruktúra
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: CZK 78,3764 (millió)
Éves költségvetés: CZK 39,1882 (millió)
Támogatás intenzitása 86 %
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Czech Telecommunication Office
P.O. Box 02, 225 02 Prague 025, Czech Republic
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.03.23
Támogatás száma SA.56276 (2020/N)
Tagállam Franciaország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Crédit d'impőt pour les dépenses de production en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères
Jogalap Crédit d'impőt pour les dépenses de production en France d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés Kultúra
Támogatás formája Egyéb adóelőny
Költségvetés Éves költségvetés: EUR 138 (millió)
Támogatás intenzitása 32 %
Időtartam -ig 2022.12.31
Gazdasági ágazat Film-; videó; televízióműsor gyártása
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Centre national du Cinéma et de l'Image animée
291 bd Raspail 75675 Paris Cedex 14
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.03.25
Támogatás száma SA.56690 (2020/N)
Tagállam Olaszország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) State guarantee to support debt moratorium by banks to SME borrowers
Jogalap -
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés -
Támogatás formája -
Költségvetés -
Támogatás intenzitása %
Időtartam -
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe -
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.08
Támogatás száma SA.56774 (2020/N)
Tagállam Dánia
Régió DANMARK -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Compensation scheme to companies exposed to large turnover decline related to COVID-19
Jogalap Bevilling på Finansloven
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés Természeti katasztrófák vagy rendkívüli események által okozott károk megtérítése
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: DKK 40 000 (millió)
Éves költségvetés: DKK 40 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.06.09
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.03.25
Támogatás száma SA.56794 (2020/N)
Tagállam Egyesült Királyság
Régió UNITED KINGDOM -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) Grant
Jogalap Industrial Development Act 1982 Section 8
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés KKV-k
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: GBP 6 000 (millió)
Éves költségvetés: GBP 600 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe UK government
British Business Bank
8 Salisbury Square London EC4Y 8AP United Kingdom
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 07.04.2020
Támogatás száma SA.56815 (2020/N)
Tagállam Görögország
Régió ELLADA -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Repayable Advance Scheme (RAS) for enterprises affected by the COVID-19 outbreak
Jogalap - Article 3 of the act of legislative content „Measures to address the COVID-19 Pandemic and other urgent provisions” of 30 March 2020 (Government Gazette issue 75/2020),
- as implemented by the Joint Ministerial Decree of the Ministers of Finance and Development and Investment „Procedure and conditions for granting aid in the form of Repayable Advances to businesses that have been hit hard by the onset and spread of COVID-19” a draft of which has been submitted to the Commission.
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Egyéb - Repayable Advance
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 1 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.06.30
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdaság i ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Finance - General Accounting Office/ Independent Authority of Public Revenues
Panepistimiou 37, Athens 10165
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.03.30
Támogatás száma SA.56823 (2020/N)
Tagállam Franciaország
Régió FRANCE -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID 19 - Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID 19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Jogalap COVID 19 - Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID 19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés Természeti katasztrófák vagy rendkívüli események által okozott károk megtérítése, KKV-k
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 1 200 (millió)
Éves költségvetés: EUR 1 200 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.06.30
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe MEF
61 boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.08
Támogatás száma SA.56839 (2020/N)
Tagállam Görögország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Greek COVID measure: support to SMEs loan obligations
Jogalap Article 6 of the act of legislative content „Emergency measures to address the consequences of the risk of the spreading of the COVID-19, support society and entrepreneurship and ensure the smooth functioning of the market and public administration” of 20 March 2020 (Government Gazette issue 68/2020), as implemented by the Joint Ministerial Decision 19024/17-3-2020 (Government Gazette issue B’ 915/2020), the Law 4314/2014, as amended (Government Gazette Α' 265/23-12-2014) and targeted call for applications.
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 1 200 (millió)
Támogatás intenzitása %
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Managing Authority of the Operational Programme Entrepreneurship, Competitiveness and Innovation (EPANEK)
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.08
Támogatás száma SA.56840 (2020/N)
Tagállam Ausztria
Régió OESTERREICH -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID-19; Notfallmassnahmen für die Wirtschaft in Österreich
Jogalap COVID-19-Gesetz, kundgemacht im BGBl Teil I Nr. 12 vom 15. März 2020 und 2. COVID-Gesetz, kundgemacht im BGBl Teil I Nr. 16 vom 21. März 2020
Verordnung des Bundesministers für Finanzen gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAG-
Gesetzes betreffend Richtlinien über die Ergreifung von finanziellen Maßnahmen, die zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten von Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 und den dadurch verursachten wirtschaftlichen Auswirkungen geboten sind
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása, KKV-k
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kezességvállalás, Kamattámogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 15 000 (millió)
Éves költségvetés: EUR 15 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH („COFAG”)
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.06
Támogatás száma SA.56841 (2020/N)
Tagállam Egyesült Királyság
Régió UNITED KINGDOM -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID-19 Temporary Framework for UK authorities
Jogalap Please see annex
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kezességvállalás, Kamattámogatás, Viszszatérítendő előleg, Kedvezményes hitel, Adócsökkentés, Adóalap-mérséklés, Adóhalasztás, Adókulcscsökkentés
Költségvetés Teljes költségvetés: GBP 50 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam 2020.04.06 - 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdaság i ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe BEIS (note that all UK public authorities may use this scheme to grant aid) 1 Victoria Street
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.03.30
Támogatás száma SA.56845 (2020/N)
Tagállam Írország
Régió UNDEFINED, IRELAND -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Repayable Advances Scheme
Jogalap Industrial Development (Enterprise Ireland) Act, 1998, Section, 7 (1) (i)
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1986/act/9/enacted/en/html
Industrial Development Act 1993 Sec.8 (c)
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Visszatérítendő előleg
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 200 (millió)
Éves költségvetés: EUR 200 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam 2020.03.30 - 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Enterprise Ireland
IDA Ireland
The Plaza, East Point Business Park, Dublin 3, IRELAND
Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, IRELAND
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.02
Támogatás száma SA.56851 (2020/N)
Tagállam Spanyolország
Régió ESPANA -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) ECON - Umbrella Scheme - National Temporary Framework for State aid in the form of direct grants, repayable advances, tax advantages, guarantees on loans and subsidised interest rates for loans to support the economy in the current COVID outbreak.
Jogalap See attached documents
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása, Természeti katasztrófák vagy rendkívüli események által okozott károk megtérítése
Támogatás formája Egyéb - Aid in the form of direct grants, repayable advances, tax advantages, payments advantages, guarantees on loans and subsidised interest rates for loans as referred in the Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak of 19 March 2020
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 3 650 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Economy and Digital Transformation. General Directorate for Economic Policy
Paseo de la Castellana No160 CP-28046 Madrid (Spain)
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.03
Támogatás száma SA.56857 (2020/N)
Tagállam Görögország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) First loss business loans portfolio guarantees for new working capital loans in the current COVID-19 outbreak
Jogalap Joint Ministerial Decision 19024/17-3-2020 (Official Gazette B’ 915)
Law 4314/2014, as amended (Official Gazette Α'' 265/23-12-2014)
Law 3912/2011 (Official Gazette Α'' 17/17-2-2011)
Law 4608/2019 (Official Gazette Α'' 66/25-4-2019)
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Kezességvállalás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 2 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Οperational Program „Competitiveness, Entrepreneurship &Innovation” (EPA-nEK) 56 Mesogeion Postal Code 11527 Athens
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.02
Támogatás száma SA.56863 (2020/N)
Tagállam Németország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Germany - COVID-19 - Federal framework for subsidised loans 2020
Jogalap Federal framework for subsidised loans 2020
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Kamattámogatás
Költségvetés -
Támogatás intenzitása %
Időtartam 2020.04.02 - 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Authorities on the federal level, on the level of the Bundesländer and on the level of communal level as well as the promotional banks of the federation and the Bundesländer
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.06
Támogatás száma SA.56877 (2020/N)
Tagállam Horvátország
Régió HRVATSKA -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Portofolio insurance of liquidity loans for exporters under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak
Jogalap HBOR's ACT (OG 138/06 and 69/17), Regulation on Export credit insurance (OG 61/07, 92/08 and 79/10)
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Kezességvállalás
Költségvetés Teljes költségvetés: HRK 3 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Croatian Bank for Reconstruction and Development
Strossmayerov trg 9
HR-1000 Zagreb, Croatia
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.08
Támogatás száma SA.56886 (2020/N)
Tagállam Portugália
Régió PORTUGAL -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID-19. Credit line with subsidised interest rates addressed to undertakings active in the fishery and aquaculture sector.
Jogalap Credit line with subsidised interest rates addressed to undertakings active in the fishery and aquaculture sector.
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Kamattámogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 20 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Halászat; halgazdálkodás
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.
Rua Castilho, no. 45-51, 1269-164 Lisboa
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.02
Támogatás száma SA.56887 (2020/N)
Tagállam Franciaország
Régió FRANCE -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID 19 - Modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID 19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Jogalap COVID 19 - Modifications au Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID 19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása, KKV-k
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 1 700 (millió)
Éves költségvetés: EUR 1 700 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.06.30
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe MEF
61 boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.03
Támogatás száma SA.56892 (2020/N)
Tagállam Dánia
Régió DANMARK -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Amendments to the approved scheme SA.56791-Temporary compensation scheme for self-employed financially affected by the COVID 19
Jogalap Legal act on the Danish Budget Law
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés Természeti katasztrófák vagy rendkívüli események által okozott károk megtérítése
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: DKK 10 000 (millió)
Éves költségvetés: DKK 10 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.06.08
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Erhvervsstyrelsen
Langelinje alle 17, 2100 Kbh
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.10
Támogatás száma SA.56895 (2020/N)
Tagállam Románia
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Romania - COVID-19: Support scheme for SMEs
Jogalap Government Emergency Ordinance no 42/2020 for approval of the amendments and completions to the Government Emergency Ordinance no. 110/2017 on the approval of the Programme for supporting the SMEs - IMM Invest Romania
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés KKV-k
Támogatás formája Egyéb - Direct grants and guarantees
Költségvetés Teljes költségvetés: RON 786 (millió)
Támogatás intenzitása %
Időtartam -
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Finance, Romania
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.08
Támogatás száma SA.56896 (2020/N)
Tagállam Lengyelország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID-19 - Anti-crisis measures in the form of loans and guarantees financed from EU funds
Jogalap Regulation of the Minister of Development Funds and Regional Policy on providing state aid from financial instruments under operational programmes for 2014-2020 perspective to support the Polish economy in connection with the COVID-19 pandemic outbreak
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés -
Támogatás formája Kezességvállalás, Kedvezményes hitel
Költségvetés -
Támogatás intenzitása %
Időtartam -
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Development Funds and Regional Policy
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.14
Támogatás száma SA.56905 (2020/N)
Tagállam Bulgária
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID-19- Employment scheme for preserving jobs in most affected sectors
Jogalap -
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés -
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: BGN 1 500 (millió)
Támogatás intenzitása %
Időtartam -
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe -
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.03
Támogatás száma SA.56915 (2020/N)
Tagállam Hollandia
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Direct grant scheme for e-Health services at home under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak
Jogalap Framework Act VWS subsidies
Framework Regulation OCW, SZW and VWS subsidies
Regulation for stimulating E-heath at home
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 23 (millió)
Éves költségvetés: EUR 23 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Szociális ellátás bentlakás nélkül
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe The Ministry of Health, Welfare and Sport
The Netherlands Enterprise Agency
Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag, Nederland
Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.09
Támogatás száma SA.56919 (2020/N)
Tagállam Belgium
Régió VLAAMS GEWEST -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) The title of the aid measure is „the COVID-19-guarantee” as specified in Section 4 and Articles 22/4/1 and 22/4/2 of the COVID-19 Guarantee Act.
Jogalap A new Section 4 „the COVID-19-guarantee” and Articles 22/4/1 and 22/4/2 in the Act of the Flemish Parliament of 6 February 2004 regarding a guarantee scheme for small, medium-sized and large enterprises, („Decreet betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen”) (hereafter: „COVID-19 Guarantee Act”).
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Kezességvállalás
Költségvetés -
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Participatiemaatschappij Vlaanderen en Gigarant NV
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.08
Támogatás száma SA.56926 (2020/N)
Tagállam Magyarország
Régió Hungary -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Aid measures for increasing competitiveness of undertakings in relation with the COVID-19 outbreak
Jogalap Decree of Ministry of Foreign Affairs and Trade No. …/2020 (…) on aid measures for increasing competitiveness of undertakings in relation with COVID-19 outbreak
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: HUF 50 000 (millió)
Éves költségvetés: HUF 50 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Foreign Affairs and Trade
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.08
Támogatás száma SA.56927 (2020/N)
Tagállam Litvánia
Régió Lithuania -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Republic of Lithuania - State aid measures under the Temporary Framework in form of guarantees to support the economy in the current COVID-19 outbreak
Jogalap Order of the Minister of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania approving the scheme for the financial instrument “Portfolio Guarantee for Loans 2
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés -
Támogatás formája Kezességvállalás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 110 (millió)
Támogatás intenzitása %
Időtartam 2020.04.14 - 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Minister of Economy and Innovation
J. Tumo-Vaižganto g. 2
LT-01511 Vilnius
Republic of Lithuania
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.16
Támogatás száma SA.56932 (2020/N)
Tagállam Lettország
Régió Latvia -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Procedure for administration and monitoring of emergency support measures in the sector of agriculture and food due to a negative impact of COVID - 19 virus spread
Jogalap Draft regulations of the Cabinet of Ministers „Procedure for administration and monitoring of emergency support measures in the sector of agriculture and food due to a negative impact of COVID - 19 virus spread”
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 35,5 (millió)
Éves költségvetés: EUR 35,5 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Növénytermesztés; állattenyésztés; vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, Halászat; halgazdálkodás, Vendéglátás
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.08
Támogatás száma SA.56933 (2020/N)
Tagállam Bulgária
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID-19: intermediated SME loan guarantee program
Jogalap 1. Council of Ministers Decree No. 52 of 26.03.2020 approving amendment to the budget of the Ministry of Economy for 2020 with reference to the increase of the capital of a commercial entity, i.e. the Bulgarian Development Bank AD, Sofia, with up to BGN 700 million at the expense of the central budget.
2. Council of Ministers Decision No 215 of 27.03.2020 approving an increase of the state participation in the capital of the Bulgarian Development Bank AD, Sofia with an amount of BGN 700 million.
3. Bulgarian Development Bank Act.
4. Statutes of the Bulgarian Development Bank.
Az intézkedés típusa Egyedi támogatás -
Célkitűzés Természeti katasztrófák vagy rendkívüli események által okozott károk megtérítése
Támogatás formája Kezességvállalás
Költségvetés Teljes költségvetés: BGN 500 (millió)
Támogatás intenzitása %
Időtartam 2020.04.08 - 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Economy, 8 Slavyanska Str., Sofia 1052, Bulgaria;
Bulgarian Development Bank AD, 1 Dyakon Ignatiy Str., Sofia 1000, Bulgaria;
National Guarantee Fund EAD, 1 Dyakon Ignatiy Str., Sofia 1000, Bulgaria.
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.13
Támogatás száma SA.56941 (2020/N)
Tagállam Németország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID-19: First-loss guarantee on trade credit insurance
Jogalap Bundeshaushaltsordnung
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Kezességvállalás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 30 000 (millió)
Támogatás intenzitása %
Időtartam 2020.03.01 - 2020.12.31
Gazdasági ágazat Biztosítás; viszontbiztosítás; nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Federal Ministry of Finance
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.08
Támogatás száma SA.56954 (2020/N)
Tagállam Luxemburg
Régió LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie du covid-19
Jogalap Régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie du covid-19
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 30 (millió)
Éves költségvetés: EUR 30 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministère de l'Economie
19-21, Boulevard Royal Luxembourg
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.09
Támogatás száma SA.56957 (2020/N)
Tagállam Horvátország
Régió HRVATSKA -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) STATE AID SCHEME CROATIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak and Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak
Jogalap Article 10(5) of the HBOR’s Act (Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak; OG 138/06, 25/13)
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása, Természeti katasztrófák vagy rendkívüli események által okozott károk megtérítése
Támogatás formája Kedvezményes hitel
Költségvetés Teljes költségvetés: HRK 7 500 (millió)
Éves költségvetés: HRK 7 500 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Croatian Bank for Reconstruction and Development
Strossmayerov trg 9
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.14
Támogatás száma SA.56961 (2020/N)
Tagállam Csehország
Régió Czech Republic -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Call COVID 19 of the Technologies Support Programme (fiche)
Jogalap Call COVID 19 of the Technologies Support Programme (fiche)
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása, KKV-k
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: CZK 1 000 (millió)
Éves költségvetés: CZK 1 000 (millió)
Támogatás intenzitása 50 %
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Name: Ministry of Industry and Trade
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.13
Támogatás száma SA.56963 (2020/N)
Tagállam Olaszország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Italy - Covid-19 related measure by SACE SpA
Jogalap Article 1 of the Italian Decree Law n. 23 of 8 April 2020
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés -
Támogatás formája -
Költségvetés -
Támogatás intenzitása %
Időtartam 2020.04.13 - 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministero dell'economia e delle finanze
Palazzo delle Finanze
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
Italy
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.13
Támogatás száma SA.56966 (2020/N)
Tagállam Olaszország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Italy - Covid-19 related measure by Fondo centrale di garanzia PMI
Jogalap Article 13, paragraphs 1 and 2 of the Italian Decree Law n. 23 of 8 April 2020
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés -
Támogatás formája -
Költségvetés -
Támogatás intenzitása %
Időtartam 2020.04.13 - 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Italian Ministry of Economic Development
Via Molise, 2, 00187 Roma RM, Italy
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.15
Támogatás száma SA.56972 (2020/N)
Tagállam Svédország
Régió SVERIGE -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID-19 Hyresrabatt
Jogalap Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (proposal for an Ordinance)
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zava r orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: SEK 5 000 (millió)
Éves költségvetés: SEK 5 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam 2020.07.01 - 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Länsstyrelserna i 7 län: Stockholm, Östergötland, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten
En per län i Stockholm, Östergötland, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.11
Támogatás száma SA.56974 (2020/N)
Tagállam Németország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Änderungsnotifizierung zu den bestehenden Bundesregelungen (a) Kleinbeihil-fen 2020, (b) Bürgschaften 2020 und (c) Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2020, auf der Grundlage des Temporary Framework (C(2020) 1863 final vom 19.3.2020 in der Fassung der Mitteilung C(2020) 2215 final vom 3.4.2020)
Jogalap Änderungsnotifizierung zu den bestehenden Bundesregelungen (a) Kleinbeihil-fen 2020, (b) Bürgschaften 2020 und (c) Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2020, auf der Grundlage des Temporary Framework (C(2020) 1863 final vom 19.3.2020 in der Fassung der Mitteilung C(2020) 2215 final vom 3.4.2020)
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kezességvállalás, A tőkeintervenció egyéb formái, Egyéb, Visszatérítendő előleg, Kedvezményes hitel, Adócsökkentés, Adóalap-
mérséklés, Adóhalasztás, Adókulcscsökkentés - Zahlungsvorteile gemäß Rn. 22 lit. a des Temporary Framework (C(2020) 1863 final vom 19.3.2020 in der Fassung der Mitteilung C(2020) 2215 final vom 3.4. 2020). HINWEIS: Eine genaue Bezifferung des Gesamtbetrages der nach diesen Regelungen gewährten Beihilfen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Sämtliche oben unter Ziff. 7.1. gemachten Angaben erfolgen ausschließlich schätzweise und sind nicht abschließend.
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 135 000 (millió)
Éves költségvetés: EUR 135 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.10
Támogatás száma SA.56979 (2020/N)
Tagállam Lengyelország
Régió Poland -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Polish anti-crisis measures - COVID-19: Interest rate subsidy scheme
Jogalap The draft Act of 6 April 2020 on interest subsidies for bank loans granted to provide liquidity to entrepreneurs affected by the effects of COVID-19
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés
Támogatás formája Kamattámogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: PLN 500 (millió)
Éves költségvetés: PLN 500 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Elżbieta Stelmach
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.09
Támogatás száma SA.56980 (2020/N)
Tagállam Litvánia
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Loans to the companies most affected by COVID-19 - Lithuania
Jogalap - Draft Order of the Minister of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania „On the Approval of the State Aid Scheme of the Incentive Financial Instrument Loans to the companies most affected by COVID-19”
- Draft Order of the Minister of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania „On the Approval of the Scheme of the Incentive Financial Instrument Loans for outstanding invoices”
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Kamattámogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 150 (millió)
Támogatás intenzitása %
Időtartam 2020.04.09 - 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania,
Gedimino Ave. 38
LT-01104 Vilnius,
Lithuania
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.20
Támogatás száma SA.56985 (2020/N)
Tagállam Franciaország
Régió - -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Régime cadre temporaire au soutien des entreprises dans la crise du Covid 19
Jogalap article 20 de la constitution du 4 octobre 1958; titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kezességvállalás, Kamattámogatás, A tőkeintervenció egyéb formái, Visszatérítendő előleg, Kedvezményes hitel
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 7 000 (millió)
Éves költségvetés: EUR 7 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe L'ensemble des ministères ainsi que les collectivités territoriales
139 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex 12
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.21
Támogatás száma SA.56986 (2020/N)
Tagállam Szlovákia
Régió Západné Slovensko, Bratislavský, Stredné Slovensko, Východné Slovensko -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osőb v období situácie spősobenej nákazou COVID-19
Jogalap 1. Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
3. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o službách zamestnanosti”.
4. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Uznesenie Vlády SR č.111 z 11.3.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dővodu ochorenia COVID-19 spősobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
6. Uznesenie Vlády SR č.113 z 15.3.2020 k Informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, ktoré ukladá hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomőcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pőšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmőt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodom s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.
7. Uznesenie Vlády SR č.114 z 15.3.2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.
8. Uznesenie Vlády SR č.115 z 18.3.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štá…
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 2 000 (millió)
Éves költségvetés: EUR 2 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava, Slovenská republika
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.17
Támogatás száma SA.56994 (2020/N)
Tagállam Magyarország
Régió Hungary -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Scheme financed from Structural Funds for enterprises in temporary financial difficulties due to the COVID-19
Jogalap Government Decree 107/2020 (IV. 10.) on the amendment to Government Decree 255/2014 (X. 10.) on State aid rules concerning the financial resources allocated to the 2014-2020 period
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, A tőkeintervenció egyéb formái, Kedvezményes hitel
Költségvetés Teljes költségvetés: HUF 350 000 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Finance
Ministry for Innovation and Technology
Ministry of Human Capacities
Ministry of Agriculture
1027 Budapest, József nádor tér 2-4
1011 Budapest, Fő utca 44-50
1055 Budapest, Szalay utca 10-14
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 17.04.2020
Támogatás száma SA.57007 (2020/N)
Tagállam Magyarország
Régió Hungary -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Scheme to provide aid in form of development wage subsidies for employees in research and
Jogalap Government Decree No. 103/2020. (IV.10.) on providing aid for employees in research and development during the state emergency
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: HUF 31 500 (millió)
Éves költségvetés: HUF 31 500 (millió)
Támogatás intenzitása 50 %
Időtartam 2020.04.15 - 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Innovation and Technology
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.15
Támogatás száma SA.57010 (2020/N)
Tagállam Franciaország
Régió FRANCE -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID Prolongation et modification du régime d'aide au fonds de solidarité national à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19 et des mesures prises pour éviter sa propagation
Jogalap COVID fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása, KKV-k
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 2,95 (millió)
Éves költségvetés: EUR 2,95 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.05.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe DGE
61 boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.17
Támogatás száma SA.57035 (2020/N)
Tagállam Portugália
Régió PORTUGAL -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID-19 Support to R&D projects, testing -infrastructures and production of COVID 19 related products
Jogalap - Decreto-Lei no. 137/2014 of 12th September which sets out the governance model for the European Structural and Investment Funds for the 2014-2020 period (https://dre.pt/pesquisa/-/search/56747378/details/maximized) amended by Decreto-
Lei no. 127/2019 of 29 th August (https://dre.pt/application/ file/a/124283237), establishing the governance model for European Structural and Investment Funds - ''ESI Funds for the 2014-2020 programming period;
- Decreto-Lei no. 159/2014, of 27th October which sets out the general rules for the application of operational programs and rural development programs financed by the European Structural and Investment Funds for the 2014-2020 programming period (https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/ search/58605739/details/normal?q=159%2F2014) amended by Decreto-Lei n.o 215/2015, of 6 th October (https://dre.pt/application/file/a/70461556), Decreto-Lei n.o 88/2018, of 6 th November (https://dre.pt/application/file/a/ 116894965), Decreto-Lei n.o 127/2019 of 29 th August (https://dre.pt/ application/file/a/124283237) and Decreto-Lei n.o 10-L/2020, of 26 th March (https://dre.pt/application/file/a/130779608), approves the common provisions for the implementation of the European Structural and Investment Funds - ''ESI Funds for the 2014-2020 programming period;
- Decreto-Lei no. 169-B/2019, of 3rd December which approves the framework for the organisation and functioning of the XXII Portuguese Constitutional Government (https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/ 126869983/details/maximized?p_p_auth=z8d3gF8E);
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása, Kutatás, fejlesztés és innováció
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 90 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (Compete 2020)
Edifício Expo 98, Av. D. João II, Lote 1.07.2.1 - 3o Piso, 1998-014 Lisboa
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.21
Támogatás száma SA.57036 (2020/N)
Tagállam Írország
Régió IRELAND, UNDEFINED -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Sustaining Enterprise Scheme
Jogalap Industrial Development (Enterprise Ireland) Act, 1998, Section, 7 (1) (i) http://www.irishstatutebook.ie/eli/1986/act/9/enacted/en/html
Industrial Development Act 1995 (Sec 10)
Udaras na Gaeltachta Act, 1979
Industrial Development Act 1993 Sec.8 (c)
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, A tőkeintervenció egyéb formái, Viszszatérítendő előleg, Kedvezményes hitel
Költségvetés Teljes költségvetés: EUR 200 (millió)
Éves költségvetés: EUR 200 (millió)
Támogatás intenzitása -
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Enterprise Ireland
IDA Ireland
Údarás na Gaeltachta
Local Enterprise Offices
The Plaza, East Point Business Park, Dublin 3, IRELAND
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
A határozat elfogadásának időpontja 2020.04.22
Támogatás száma SA.57065 (2020/N)
Tagállam Lengyelország
Régió Poland -
Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) COVID-19: anti-crisis measures in the form of loans and guarantees financed from the re-use of resources returned from 2007-2013 financial instruments
Jogalap Regulation of the Minister of Development Funds and Regional Policy on providing state aid from financial engineering instruments resources subject to re-use to support the Polish economy in connection with the COVID-19 pandemic outbreak
Az intézkedés típusa Program -
Célkitűzés A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása
Támogatás formája Kezességvállalás, Kamattámogatás
Költségvetés Teljes költségvetés: PLN 500 (millió)
Támogatás intenzitása %
Időtartam -ig 2020.12.31
Gazdasági ágazat Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Development Funds and Regional Policy
Ministry of Development Funds and Regional Policy ul. Wspólna 2/4 00-926
Warszawa
Egyéb információ -
A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

  Vissza az oldal tetejére