A jogszabály mai napon ( 2021.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

35.SZ/2020. (III. 15.) OBHE határozat

a rendkívüli ítélkezési szünet során ellátandó bírósági igazgatási és ügyintézési feladatokról * 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének a megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet során ellátandó bírósági igazgatási és ügyintézési feladatok teljesítéséről az alábbi elnöki intézkedést adom ki.

1. A bíróságok a rendkívüli ítélkezési szünet időtartama alatt a Magyarország Alaptörvénye 25. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladataikat kizárólag a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési zárlati és ellenőrzési szabályok betartásával láthatják el.

2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 16. § b)-e) pontjában meghatározott bíróságok (a továbbiakban: bíróságok) vezetői valamennyi a Bszi. VIII. fejezetében előírt - és a jelen intézkedés 1. pontja alapján nem kizárt - igazgatási feladatot kötelesek ellátni.

3. A Bszi. IX. fejezetében meghatározott bírói testületek személyes jelenlétet igénylő értekezletet vagy ülést nem tartanak.

4. A bíróságok a rendkívüli ítélkezési szünet alatt nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést.

5. A személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményeket lehetőség szerint távmeghallgatás útján kell lefolytatni.

6. Amennyiben nem lehetséges a távmeghallgatás, úgy a következők szerint kell eljárni:

a) a jelenlévőknek egymástól legalább két méter távolságra kell lenniük;

b) jelenlévőknek nyilatkozniuk kell, hogy a megelőző 14 napban voltak-e fertőzéssel érintett területen, illetve találkozott-e fertőzött vagy azzal érintkező személlyel;

c) ha felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, az eljárási cselekményt a bíróság félbeszakítja és azonnal értesíti az illetékes hatóságot, egyidejűleg az ott tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit - amennyiben addig nem állapította meg - az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvben rögzíti.

7. A bírósági épületekbe kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó bíró és igazságügyi alkalmazott, továbbá a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy, valamint a 6. pont szerinti eljárási cselekményre idézettek léphetnek be.

8. A bírósági irodák a tájékoztatási feladataikat kizárólag távközlési eszköz, illetve elektronikus rendszeren keresztül látják el, a személyes ügyfélfogadás szünetel.

9. A bíróságon kívüli munkavégzés keretében ellátandó feladatokat az Országos Bírósági Hivatal elnöke külön intézkedésben határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére