A jogszabály mai napon ( 2020.06.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

49.SZ/2020. (IV. 3.) OBHE határozat

a bírósági épületekben tartózkodás rendjének veszélyhelyzet idejére történő szabályozásáról * 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (1) bekezdés b) pontjában és a Bszi. 168. §-ban írt felhatalmazás alapján, - a Veszélyhelyzeti Kabinet ajánlására - a következő határozatot hozom:

1. Elrendelem, hogy az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökei a bírósági épületben tartózkodás rendjét a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idejére önálló szabályzatban (a továbbiakban: veszélyhelyzeti szabályzat) határozzák meg.

2. A veszélyhelyzeti szabályzatnak tartalmaznia kell a bírósági épületekben tartózkodók személyes érintkezését minimalizáló követelményeket, így különösen a következőket.

a) A bíróság épületében ügyfél csak a veszélyhelyzet idején a bíróságok működéséről és a bírósági épületek használati rendjéről szóló 47.SZ/2020. (IV. 1.) OBHE határozat (a továbbiakban: VOH) 4. pontjában meghatározott követelmény teljesülése esetén, az eljárási cselekmény foganatosításának ideje alatt tartózkodhat.

b) A bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy kizárólag a feladat ellátásához szükséges ideig, a megfelelő védőfelszerelés használata esetén tartózkodhat a bíróság épületében.

c) A bíró és igazságügyi alkalmazott (a továbbiakban együtt dolgozó) bírósági épületben tartózkodásáról előre tervezett munkaidő-nyilvántartást kell vezetni, amely alapján az épületben csak az e nyilvántartásban előzetesen feltüntetett dolgozó az ott megjelölt időszakban tartózkodhat.

d) A dolgozó hivatali kötelezettsége teljesítése érdekében sem léphet be a bíróság épületébe, ha rá vonatkozóan vagy vele együtt élő személyre hatósági karantént rendeltek el.

e) Ha a dolgozó COVID-19 vírusfertőzésen esett át, a bírósági épületbe kizárólag a gyógyulását igazoló orvosi dokumentáció bemutatásával léphet be.

f) A dolgozó hozzátartozója a bíróság épületébe nem léphet be.

g) A dolgozó személyes jelenlétet igénylő munkavégzését úgy kell biztosítani, hogy egy helyiségben csak egy dolgozó tartózkodhat.

h) A bíróság épületének közös használatban lévő helyiségeiben munkavégzésen kívüli okból dolgozó más dolgozóval együtt nem tartózkodhat.

i) A dolgozó a helyiségek használata során köteles a kihelyezett kézfertőtlenítő eszközöket használni.

j) A dolgozó köteles a rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszközöket a bírósági épületben tartózkodása során használni.

3. A veszélyhelyzeti szabályzatban rendelkezni kell arról, hogy

a) a bírósági épületben tartózkodás rendjéről korábban kiadott elnöki intézkedéseket a veszélyhelyzeti szabályzatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) a veszélyhelyzeti szabályzat a veszélyhelyzet megszűnésének Kormány általi megállapításával hatályát veszti.

4. Jelen határozat nem érinti az VOH 3. és 4. pontjában foglaltak hatályát.


  Vissza az oldal tetejére